Olgu Sunumu

Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu ile Beraber Olan Fallot Teralojisi’nde Nadir Görülen Kardiyak Anomali
  • Gökmen Akgün
  • Selma Oktay Ergin
  • Emine Hekim Yılmaz
  • Taliha Öner
  • Ahmet Çelebi
Med Bull Haseki 2018; 56: 318-320 DOI: 10.4274/haseki.75047

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar