Orijinal Makale

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma
 • R. Nilgün Demirbağ
 • Şebnem Batur
 • Ahmet Tarlacı
 • A. Mert Bilgili
 • Tolga Ersözlü
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma
 • Hilmi Özden
 • Şahin Kabay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Eyüp Gülbandılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Derleme

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8
Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları
 • Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Osman Anıl Savaş
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9 DOI: 10.4274/haseki.1999

Olgu Sunumu

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu
 • Hamza Çınar
 • Koray Topgül
 • Tuğrul Kesicioğlu
 • Bilge Can
 • Bülent Koca
 • İlhan Karabıçak
 • Gökhan Selçuk Özbalcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52 DOI: 10.4274/Haseki.1211
İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu
 • İbrahim Küçüktürkmen
 • Volkan Şen
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Özgü Aydoğdu
 • Tansu Değirmenci
Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105 DOI: 10.4274/haseki.2723
Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu
 • Nurhan Erzurumluoğlu
 • Aytül Sargan
 • Selver Özekinci
 • Fetin Rüştü Yıldız
Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123 DOI: 10.4274/haseki.2943
Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu
 • Ayşegül Verim
 • Ömer Faruk Çalım
 • Özge Düzcı Yüksel
 • Barış Naiboğlu
 • Çiğdem Tepe Karaca
Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132 DOI: 10.4274/haseki.1436
İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Ekrem Ferlengez
 • Osman Anıl Savaş
Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247 DOI: 10.4274/haseki.2164
Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma
 • Betül Çavuşoğlu
 • Süleyman Ahbab
 • Faik Çetin
 • Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252 DOI: 10.4274/haseki.2326
Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?
 • M. Gazi Yıldız
 • Sedat Aydın
 • Arif Şanlı
 • Mustafa Paksoy
 • Aylin Ege Gül
Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309 DOI: 10.4274/haseki.1716

Özgün Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda Yetersiz Endometrial Biyopsi Sonucu ile İlişkili Faktörler
 • Seda Ateş
 • Ayşe Filiz Gökmen Karasu
 • Halime Çalı
 • Zeynep Soyman
 • Ömer Uysal
Med Bull Haseki 2020; 58: 65-71 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5584
Farklı Yöntemlerle Örneklenen Akciğer Küçük Hücreli Dışı Karsinom Dokularında Programlı Ölüm Ligandı 1 Ekspresyon Analizi
 • Halide Nur Ürer
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Levent Cansever
 • Mehmet Ali Bedirhan
Med Bull Haseki 2020; 58: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5681
Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim
 • Burak Arslan
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Bülent Günlüsoy
 • Tansu Değirmenci
 • Özgü Aydoğdu
 • Süleyman Minareci
 • M. Fatih Akbulut
 • A. Yalçın Berberoğlu
 • Z. Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195 DOI: 10.4274/haseki.2096
İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması
 • Selma Erdoğan Düzcü
 • Mihriban Gürbüzel
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236 DOI: 10.4274/haseki.2443
Mide Kanserine Eşlik Eden Peritoneal Karsinomatozisde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Deneyimimiz: Tek Merkez Ardışık 10 Olgunun Analizi
 • Özgül Düzgün
 • Sema Yüksekdağ
 • Murat Kalın
 • Şenol Çomoğlu
 • Semra Yanık
 • Ömer Faruk Özkan
 • Neşet Köksal
Med Bull Haseki 2019; 57: 267-273 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4997
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi
 • Şenay Ağırgöl
 • Korkut Bozkurt
Med Bull Haseki 2017; 55: 269-273 DOI: 10.4274/haseki.54264
Kolelitiyazis için Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Rastlantısal Safra Kesesi Kanseri ve Prognozu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Süleyman Demiryas
 • Ozan Akıncı
 • Nuray Kepil
 • İhsan Taşçı
Med Bull Haseki 2019; 57: 296-303 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5121
Erken Evre Alt Dudak Skuamöz Hücreli Kanserde Boyun Diseksiyonu: Orta Dönem Tedavi Sonuçları
 • Özlem Bayram
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2020; 58: 333-337 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5956

Özgün Araştırma

Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?
 • Cansu Benli Işık
 • Halide Nur Ürer
 • Kamile Altundal
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Pınar Fırat
Med Bull Haseki 2017; 55: 216-220 DOI: 10.4274/haseki.76486

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar