Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
  • Bağdagül Aksu
  • Sevinç Emre
  • Alev Yılmaz
  • Zeynep Nagehan Yürük
  • Ümit Dilber Mutlu Demirel
  • Oğuz Bülent Erol
  • Cemile Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 122-128 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4299

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar