Derleme

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları
 • Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Osman Anıl Savaş
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9 DOI: 10.4274/haseki.1999
Kronik Karaciğer Hastalığı Tanısı Olan Anemik Hastalarda Yaklaşım
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 187-192

Olgu Sunumu

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı
 • Aghakishi Yahyayev
 • Mesut Bulakçı
 • Erdem Yılmaz
 • İbrahim Kandemir
 • Sema Anak
 • Dilek Yılmazbayhan
 • Ensar Yekeler
Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20 DOI: 10.4274/Haseki.774

Özgün Araştırma

Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım
 • Levent Kaptanoğlu
 • Hüseyin Uzun
 • Hasan Fehmi Küçük
 • Mehmet Eser
 • Cengiz Volkan Mentes
 • Necmi Kurt
Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139
Çocuk ve Ergenlerde Serum Trigliserid Yüksek-yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının İnsülin Direnci ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Tanısal Değeri
 • Ala Üstyol
 • Funda Kökali
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.30074
Karaciğer Kist Hidatik Hastalığının Perkütan Tedavisi Sonrasında, Kistin İnaktif Formuna Dönüşüm Süresi ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler
 • Bekir Turgut
 • Fatih Öncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 286-292 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5897
Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Suat Benek
 • Ömer Güngörür
 • Fazilet Erözgen
 • Hüsnü Aydın
 • Adil Koyuncu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Rafet Kaplan
Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290 DOI: 10.4274/haseki.1753

Olgu Sunumu

Karaciğer ve Aksiller Bölgeden Ultrasonografi Yardımıyla İki İğnenin Çıkarılması: Güncel Literatür Taraması ile Birlikte Olgu Sunumu
 • Sabri Demir
 • Gülşah Bayram Ilıkan
 • Ahmet Ertürk
 • Vildan Selin Şahin
 • Can İhsan Öztorun
 • Doğuş Güney
 • Elif Emel Erten
 • Müjdem Nur Azılı
 • Emrah Şenel
Med Bull Haseki 2020; 58: 390-394 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6109

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar