Özgün Araştırma

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız
 • Mustafa Suphi Elbistanli
 • Şebnem Elbistanli
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.1079
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü
 • Onur Kaya
 • Cem Dane
 • Ecem Kaya
 • Mehmet Murat Semiz
 • Ahmet Çetin
 • Gamze Saygı
Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167 DOI: 10.4274/haseki.1633
Aspirin Kullanımının Total Tiroidektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Post-operatif Komplikasyonlara Etkisi
 • Orhan Ağcaoğlu
 • Kinyas Kartal
Med Bull Haseki 2019; 57: 285-289 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5216
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İlişkili Kanama Komplikasyonu ve Kolay Yönetimi
 • Adnan Hut
 • Mikail Çakır
Med Bull Haseki 2020; 58: 370-375 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6455
Uygunsuz Asetil Salisilik Asit Kullanımının Ölümcül Olmayan Kanamalar Üzerine Etkisi
 • Mustafa Öztürk
 • Oğuzhan Ekrem Turan
Med Bull Haseki 2019; 57: 396-404 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5131

Olgu Sunumu

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu
 • Oktay Büyükaşık
 • A. Oğuz Hasdemir
 • Nurettin Kahramansoy
 • H. Ali Kılıçgün
 • Tanzer Korkmaz
 • Cavit Çöl
 • Hayri Erkol
 • Serdar Yanık
Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43
Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
 • Hüseyin Gündüz
 • Altuğ Ösken
 • Mehmet Bülent Kocaman
 • İbrahim Kocayiğit
 • Levent Edis
 • Mehmet Akif Çakar
 • Saadet Demirtaş
 • Ali Tamer
Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46
Hiperakut ‹ntrakraniyal Kanamanın İlk Dakikalardaki Manyetik Rezonans Görüntüleri
 • Ş. Sevil Altunrende
 • Yonca Akgöz Anık
 • M. Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Bağlı Gelişen Postpartum Kanama
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Volkan Atalay
 • Ayşe Karahasanoğlu
 • Barış Kaya
 • Işık Akın
Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140 DOI: 10.4274/Haseki.1016

Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74 DOI: 10.4274/haseki.1555

Olgu Sunumu

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Brunner Bezi Hamartomu
 • Mehmet Uluşahin
 • Etem Alhan
 • Mehmet Arif Usta
Med Bull Haseki 2018; 56: 158-161 DOI: 10.4274/haseki.72692
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
 • Fatih Dal
 • Hasan Ökmen
 • Turgay Erginel
 • Meltem Küçük Yılmaz
 • Önder Akkuş
 • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534

Olgu Sunumu

Genital Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Üretral Prolapsus
 • Ufuk Ateş
 • Günay Ekberli
 • Coşkun Özbiçer
 • Anar Gurbanov
 • Sümeyye Sözduyar
 • Murat Çakmak
Med Bull Haseki 2019; 57: 429-431 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4783

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar