Özgün Araştırma

Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi
 • Eren Vurgun
 • Osman Evliyaoğlu
 • Sembol Yıldırmak
Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82 DOI: 10.4274/haseki.2854
Başvuru Anındaki Serum Kalsiyum ve/veya Fosfor Düzeyleri ve Cinsiyetin, Hiperkalseminin Etiyolojisi ve Erken Prognozu ile İlişkisi
 • Betül Erişmiş
 • Faruk Karandere
 • Deniz Yılmaz
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2020; 58: 460-464 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6161

Olgu Sunumu

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Berçem Ayçiçek Doğan
 • Ayşe Arduç
 • Gülhan Akbaba
 • Kerim Küçükler
 • İlkay Akmangit
 • Yasemin Tütüncü
 • Dilek Berker
 • Serdar Güler
Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298 DOI: 10.4274/haseki.1664

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar