Özgün Araştırma

İnterlökin-4 VNTR Polimorfizminin Dismenore Gelişimindeki Rolü
  • Mehmet Esen
  • Ayşe Feyda Nursal
  • Esra Duman
  • Serbülent Yiğit
Med Bull Haseki 2020; 58: 364-369 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6162

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar