Olgu Sunumu

Spontan Pnömotorakslı Bir Yenidoğanda Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
  • Burcu Cebeci
  • Tuğba Erener Ercan
  • Arslan Babayiğit
  • Esra Ağırgöl
  • Gökhan Büyükkale
  • Merih Çetinkaya
Med Bull Haseki 2019; 57: 211-214 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4225

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar