Orijinal Makale

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Çiğdem Tütüncü
 • Engin Ertürk
 • Murat Özsoy
 • Sibel Poçan
 • Merih Gökben
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları
 • Altuğ Duramaz
 • Cihangir Sarı
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261 DOI: 10.4274/haseki.1667
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Abdullah İrfan Tastepe
 • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929
Geriatrik Hastalarda Tiroit Kanserinin Prediktif Faktörleri
 • Serhat Tokgöz
 • Harun Karabacak
Med Bull Haseki 2020; 58: 320-326 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6114

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar