Olgu Sunumu

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
 • Hüseyin Gündüz
 • Altuğ Ösken
 • Mehmet Bülent Kocaman
 • İbrahim Kocayiğit
 • Levent Edis
 • Mehmet Akif Çakar
 • Saadet Demirtaş
 • Ali Tamer
Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46

Olgu Sunumu

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Brunner Bezi Hamartomu
 • Mehmet Uluşahin
 • Etem Alhan
 • Mehmet Arif Usta
Med Bull Haseki 2018; 56: 158-161 DOI: 10.4274/haseki.72692

Olgu Sunumu

Gastrointestinal Sistem Kanaması Bulguları ile Başvuran Böbrek Nakilli Bir Hastada Sitomegalovirüs Duodeniti: Olgu Sunumu
 • Atilla Bulur
 • Uğuray Payam Hacısalihoğlu
 • Özgür Merhametsiz
 • Mehmet Emin Demir
Med Bull Haseki 2020; 58: 477-480 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6488

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar