Olgu Sunumu

Bariatrik Cerrahide Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Eren Demir
 • Harun Uysal
 • İsmail Sümer
 • Berna Çalışkan
 • Mehmet Toptaş
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2019; 57: 207-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4197
Cerrahi Sırasında Tanı Konulan Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonu: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
 • Mehmet Uluşahin
 • Reyyan Yıldırım
 • Kadir Tomas
 • Muhammed Selim Bodur
 • Serkan Tayar
 • Serdar Türkyılmaz
 • Ali Güner
Med Bull Haseki 2018; 56: 341-345 DOI: 10.4274/haseki.4015

Özgün Araştırma

Bariatrik Cerrahi Sonrası Pankreatik Lipomatozis Değerlendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Sevde Nur Emir
 • Aslıhan Semiz-Oysu
 • Yahya Özel
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2019; 57: 304-309 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5007

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar