Derleme

Böbrek Nakli Sonrası Gebelik
 • Zeki Aydın
 • Mustafa Güneş
Med Bull Haseki 2019; 57: 1-8 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4508

Özgün Araştırma

Böbrek Naklinde Sitomegalovirüs Enfeksiyonu için Düşük Doz Valgansiklovir Profilaksisinin Etkinliği
 • Ümit Özçelik
 • Nadir Alpay
 • Eryiğit Eren
 • Bora Uslu
 • Ahmet Cem Yardımcı
Med Bull Haseki 2020; 58: 27-32 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5251
Böbrek Nakli Olmuş ve Olmamış Evre 4 ve 5 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgularda Depresyon Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması
 • İlter Bozacı
 • Erhan Tatar
Med Bull Haseki 2020; 58: 376-381 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6187

Olgu Sunumu

Gastrointestinal Sistem Kanaması Bulguları ile Başvuran Böbrek Nakilli Bir Hastada Sitomegalovirüs Duodeniti: Olgu Sunumu
 • Atilla Bulur
 • Uğuray Payam Hacısalihoğlu
 • Özgür Merhametsiz
 • Mehmet Emin Demir
Med Bull Haseki 2020; 58: 477-480 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6488

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar