Orijinal Makale

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma
 • Hilmi Özden
 • Şahin Kabay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Eyüp Gülbandılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Derleme

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Güncelleme ve Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Yüksek Dozda Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Blokajı
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2009; 47: 1-4
Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri
 • Faruk Özgör
 • Yalçın Berberoğlu
 • Tolga Akman
 • Murat Binbay
 • Cem Kezer
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5
Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol
 • Meltem Gürsu
 • Sami Uzun
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6 DOI: 10.4274/haseki.3527
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fosfor Kontrolü
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 79-86
Son Dönem Böbrek Hastalarında Aşılama
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 87-90
Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı
 • Seçil Conkar
 • İpek Kaplan Bulut
 • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115 DOI: 10.4274/haseki.1977
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı
 • Mahmut Çivilibal
 • Bağdagül Yavaş Aksu
Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.2579

Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız
 • Akif Erbin
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ömer Sarılar
 • Mehmet Fatih Akbulut
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • Faruk Özgör
 • Erkan Sönmezay
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24 DOI: 10.4274/Haseki.1263
Böbrek Naklinde Sitomegalovirüs Enfeksiyonu için Düşük Doz Valgansiklovir Profilaksisinin Etkinliği
 • Ümit Özçelik
 • Nadir Alpay
 • Eryiğit Eren
 • Bora Uslu
 • Ahmet Cem Yardımcı
Med Bull Haseki 2020; 58: 27-32 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5251
Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Faruk Özgör
 • Murat Binbay
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Mehmet Fatih Akbulut
 • Onur Küçüktopçu
 • Ömer Sarılar
 • Özgü Aydoğdu
 • Zafer Gökhan Gürbüz
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35 DOI: 10.4274/haseki.1936
Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem
 • Emrah Yürük
 • Arda Atar
 • Ömer Onur Çakır
 • Erçin Altıok
 • Mehmet Nuri Güneş
 • Zafer Temiz
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.1929
Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
 • Savaş Öztürk
 • Fuat Şar
 • Fatma Aksak
 • Zuhal Sağlam
 • Mustafa Yenigün
 • Filiz B. Cömert
 • Macit Koldaş
 • Rümeyza Kazancıoğu
Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62
İlaç veya Toksik Madde Alımı ile Gerçekleşen Ergen Yaş Özkıyım Girişimlerinde Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Ahmet Keskinoğlu
 • Feyzullah İnan
Med Bull Haseki 2012; 50: 96-100
Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler
 • Tolga Akman
 • Yalçın Berberoğlu
 • Mahir Seyrek
 • Murat Binbay
 • Levent Deniz Sekerel
 • Ünsal Özkuvancı
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109
Diyabetik Hastalarda Enflamasyon, Sol Ventrikül Kitle İndeksi ve Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Tuba Elif Şenel Özler
 • Mustafa Velet
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 129-134 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5662
5-10 mm Böbrek Taşlarında Retrograde Intrarenal Cerrahi ile Mikroperkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Kıyaslanması
 • Bayram Güner
 • Bilal Günaydın
Med Bull Haseki 2020; 58: 148-152 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5605
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda “Burning Mouth” Sendromu
 • Mustafa Keleş
 • Ümmühan Tozoğlu
 • Abdullah Uyanık
 • Özalkan Özkan
Med Bull Haseki 2009; 47: 167-170
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin
 • Yavuz Ayar
 • Emel Işıktaş Sayılar
 • Mahmut Yavuz
 • İsmail Arslan
 • Çiğdem Aksu
 • Coşkun Ateş
 • Fatih Pektaş
 • Özlem Tüysüz
 • Naile Bolca Topal
 • Melahat Dirican
Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191 DOI: 10.4274/Haseki.2043
Erişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Abdülkadir Göçken
 • Yavuz Ayar
 • Mahmut Yavuz
 • Ayşegül Yabacı
Med Bull Haseki 2020; 58: 216-222 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.4790
Miyokardiyal İskemi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı Üzerine Nebivolol’ün Etkisi: Preklinik Bir Çalışma
 • Güldem Mercanoğlu
 • Semen Yeşil Önder
 • Çağlar Macit
 • Fehmi Mercanoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 228-234 DOI: 10.4274/haseki.4358
İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ve Serum İskemi Modifiye Albümin Düzeylerinin Kontrastla İlişkili Böbrek Hasarının Erken Tanısında Öngördürücü Değeri
 • Ziya Apaydın
 • Alparslan Kılıç
 • Berkay Ekici
 • Aycan Fahri Erkan
 • Sedat Özdemir
 • Ali Kemal Oğuz
Med Bull Haseki 2020; 58: 234-239 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5847
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Visseral Adipozite İndeksi, Vücut Yağ İndeksi ve Yağ Kitlesi
 • Sema Kunt
 • Şakir Özgür Keşkek
Med Bull Haseki 2020; 58: 240-244 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5712
Postoperatif Kan Basıncı Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarının Düzenlenebilir Bir Risk Faktörü Olabilir
 • Doğan Kahraman
 • Ozan Emiroğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 259-267 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5644
İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz Verilen Kronik Böbrek Hastalarında Hipofosfatemi Sıklığı ve Hipofosfatemiye Etki Eden Faktörler
 • Abdullah Şumnu
 • Ali Erdem Dal
Med Bull Haseki 2020; 58: 338-343 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5947
Böbrek Nakli Olmuş ve Olmamış Evre 4 ve 5 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgularda Depresyon Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması
 • İlter Bozacı
 • Erhan Tatar
Med Bull Haseki 2020; 58: 376-381 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6187

Derleme

Böbrek Nakli Sonrası Gebelik
 • Zeki Aydın
 • Mustafa Güneş
Med Bull Haseki 2019; 57: 1-8 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4508

Olgu Sunumu

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu
 • Fatih Yılmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Faik Çetin
 • Ömer Aydın Yıldırım
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu
 • Fatih Akbulut
 • Murat Şahan
 • Burak Üçpınar
 • Metin Savun
 • Faruk Özgör
 • Burak Arslan
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Murat Baykal
 • Murat Binbay
Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43 DOI: 10.4274/haseki.2829
Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Kenan Çelik
 • Abdullah Sakin
 • Savaş Öztürk
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Sibel Hekimsoy
 • Kemal Duralı
Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Mslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar