Özgün Araştırma

Parkinson Hastalığında Apatinin Motor ve Non-motor Bulgularla İlişkisi
  • Melek Gürbüz
  • Gönül Akdağ
  • Özge Arıcı Düz
  • Feriha Özer
  • Özlem Çokar
  • Lütfü Hanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 129-134 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4457

Olgu Sunumu

Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu
  • Sadık Etka Bayramoğlu
  • Nihat Sayın
  • Mehmet Erdoğan
  • Dilbade Yıldız Ekinci
Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247 DOI: 10.4274/haseki.35744

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar