Özgün Araştırma

500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları
 • Emine Güngör Özdemir
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14 DOI: 10.4274/Haseki.813
Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Allerjik Rinit Olan ve Olmayan Hastalarda Etkinliğinin Karşılaştırılması
 • İmran Aydoğdu
 • Ali Alper Bayram
Med Bull Haseki 2020; 58: 105-109 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5767
Romatoid Artritli Hastalarda, Akciğer Tutulumunun Serum Anti-Ccp Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu
 • Songül Çildağ
 • Taşkın Şentürk
 • Alparslan Ünsal
 • Berna Gültekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145
Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Mehmet Emirhan Işık
 • Hülya Özkan
 • Gülten Çiçek
 • Gülcan Canatan
 • Sibel Yıldırım
 • Derya Çetin
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149
Ağrısız Doğuma Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
 • Duygu Demiröz Aslan
 • Neslihan Altunkaya
 • Ayşe Gül Ferlengez
Med Bull Haseki 2019; 57: 180-184 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4602

Orijinal Makale

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Mehmet Emirhan Işık
 • Gülten Çiçek
 • Sevtap Gürsoy
 • Mehtap Şimlek
 • Semra Sandıkçı
 • Hülya Özkan
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar