Özgün Araştırma

500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları
  • Emine Güngör Özdemir
  • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14 DOI: 10.4274/Haseki.813
Romatoid Artritli Hastalarda, Akciğer Tutulumunun Serum Anti-Ccp Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu
  • Songül Çildağ
  • Taşkın Şentürk
  • Alparslan Ünsal
  • Berna Gültekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145
Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar
  • Filiz Pehlivanoğlu
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Mehmet Emirhan Işık
  • Hülya Özkan
  • Gülten Çiçek
  • Gülcan Canatan
  • Sibel Yıldırım
  • Derya Çetin
  • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149
Ağrısız Doğuma Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
  • Duygu Demiröz Aslan
  • Neslihan Altunkaya
  • Ayşe Gül Ferlengez
Med Bull Haseki 2019; 57: 180-184 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4602

Orijinal Makale

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Filiz Pehlivanoğlu
  • Mehmet Emirhan Işık
  • Gülten Çiçek
  • Sevtap Gürsoy
  • Mehtap Şimlek
  • Semra Sandıkçı
  • Hülya Özkan
  • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar