Özgün Araştırma

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Birsel Ekici
 • Ayşenur Yeksan
 • Fatiş Altındaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9 DOI: 10.4274/Haseki.1089
Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Asım Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ufuk Topuz
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872
Kolonoskopide Ketamin, Fentanil ve Remifentanilin Sedoanaljezi Açısından Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Çift Kör Çalışma
 • Lokman Şimşek
 • Nureddin Yüzkat
 • Celaleddin Soyalp
 • Nurçin Gülhaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 57-62 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4807
Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri
 • Bestami Barış Çelik
 • Türkan Kudsioğlu
 • Zeliha Alıcıkuş
 • Nihal Yapıcı
 • Gökçen Orhan
 • Nehir Tandoğar
 • İlyas Kayacıoğlu
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76 DOI: 10.4274/haseki.2163
Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Süleyman Çelebi
 • Ali İhsan Uysal
 • Yadigar Yılmaz
 • Mehmet Toptaş
 • Hayrettin Daşkaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88 DOI: 10.4274/haseki.1265
Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Emre Erbabacan
 • Özlem Dilmen Korkmaz
 • Birsel Ekici
 • Güniz Köksal M
 • Fatiş Altıntaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167 DOI: 10.4274/Haseki.1015
Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini
 • Ali Şefik Köprülü
 • Mehmet Toptaş
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Halime Yılmaz
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218 DOI: 10.4274/haseki.3161
Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması
 • Ali Şefik Köprülü
 • Tufan Şener
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Bülent Neymen
Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224 DOI: 10.4274/haseki.2389

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar