Olgu Sunumu

Karaciğer ve Aksiller Bölgeden Ultrasonografi Yardımıyla İki İğnenin Çıkarılması: Güncel Literatür Taraması ile Birlikte Olgu Sunumu
  • Sabri Demir
  • Gülşah Bayram Ilıkan
  • Ahmet Ertürk
  • Vildan Selin Şahin
  • Can İhsan Öztorun
  • Doğuş Güney
  • Elif Emel Erten
  • Müjdem Nur Azılı
  • Emrah Şenel
Med Bull Haseki 2020; 58: 390-394 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6109

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar