Özgün Araştırma

İstanbul’da Yaşayan Sağlıklı Çocuklarda Potansiyel Patojen Bakterilerin Nazofarengeal Taşıyıcılığın Araştırılması
  • Nevriye Gönüllü
  • Sevilay Yıldız
  • Okan Aydoğan
  • Zeynep Taner
  • Sinem Özdemir
  • Selcan Akyol
  • Halit Tokman
  • Fatma Köksal Çakırlar
Med Bull Haseki 2020; 58: 470-476 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6518

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar