Özgün Araştırma

Meme Kanserinde PET SUVmax Değeri ve Ki-67 Ekspresyonu Arasındaki İlişki
  • Meriç Emre Bostancı
  • Zekiye Hasbek
Med Bull Haseki 2020; 58: 359-363 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5873

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar