Özgün Araştırma

Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sistemi ile Ultrasonografinin Yeri
  • Hüda Ümit Gür
  • Coşkun Görmüş
  • Gamze Çıtlak
  • Sercan Yüksel
  • Ekrem Ferlengez
  • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4590

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar