Cilt 54, Sayı 2

Haziran 2016
(1) Erratum, (1) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Temel Etik İlkeler Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılmasındaki Etik İkilemlere Bir Bakış
 • Engin Kurt
 • Yusuf Tunca
Med Bull Haseki 2016; 54: 57-61 DOI: 10.4274/haseki.2850

Özgün Araştırma

Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
 • Emrah Aydın
 • Emre Yener
 • Nil Üstündağ
Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66 DOI: 10.4274/haseki.2966
Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız
 • Fatma Saraç
 • Sevgi Sarsu Büyükbeşe
 • Mehmet Toptaş
 • Ayşe Saygılı
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69 DOI: 10.4274/haseki.2728
Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
 • Zeynep Kaya
 • Özgül Yiğit
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
Med Bull Haseki 2016; 54: 70-75 DOI: 10.4274/haseki.2756
Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi
 • Eren Vurgun
 • Osman Evliyaoğlu
 • Sembol Yıldırmak
Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82 DOI: 10.4274/haseki.2854
Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler
 • Sevcan Demir
 • Mehmet Baki Şentürk
 • Yusuf Çakmak
 • Metin Altay
Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89 DOI: 10.4274/haseki.2856
Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Bahri Özer
 • Cihad Tatar
 • Suat Benek
 • Hüsnü Aydın
 • Celal Kızılkaya
 • Ertuğrul Alkurt
 • Halit Özgül
 • Adil Koyuncu
Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93 DOI: 10.4274/haseki.2874
Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız
 • Reşit Murat Açıkalın
 • Cemal Hacı
 • Ali Alper Bayram
 • Zafer Gezginadam
 • Samet Çağrı Coşkun
 • Semih Uşaklıoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96 DOI: 10.4274/haseki.2895
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
 • Emine Küçükateş
 • Nazmi Gültekin
Med Bull Haseki 2016; 54: 97-102 DOI: 10.4274/haseki.2872

Olgu Sunumu

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu
 • İbrahim Küçüktürkmen
 • Volkan Şen
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Özgü Aydoğdu
 • Tansu Değirmenci
Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105 DOI: 10.4274/haseki.2723
Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu
 • Halil Uğur Hatipoğlu
 • Murat Elevli
 • Ayşe Bahar Budan Çalışkan
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Ali Karakuş
Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111 DOI: 10.4274/haseki.2740
Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun
 • Yasin Ceylan
 • Zafer Kozacıoğlu
 • Volkan Şen
 • Tansu Değirmenci
 • İbrahim Küçüktürkmen
 • Bülent Günlüsoy
Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114 DOI: 10.4274/haseki.2841
Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
 • Gamze Küçükosman
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Aslı Yalçın
 • Hilal Peri Ayoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 115-117 DOI: 10.4274/haseki.2865
Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Meltem Gürsu
 • Abdullah Şumnu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Ahmet Behlül
 • Leyla Koç
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119 DOI: 10.4274/haseki.2922
Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu
 • Nurhan Erzurumluoğlu
 • Aytül Sargan
 • Selver Özekinci
 • Fetin Rüştü Yıldız
Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123 DOI: 10.4274/haseki.2943
Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu
 • Gülden Sincan
 • İlhami Kiki
 • Yusuf Bilen
Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126 DOI: 10.4274/haseki.2980

Erratum

Erratum
Med Bull Haseki 2016; 54: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar