Cilt 58, Sayı 5

Ekim 2020
(13) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Afrika Popülasyonunda Fetal Biyometrik Ölçümler Aynı mı? Etnik Farklılık Var mıdır?
 • Özer Birge
 • Mehmet Sait Bakır
Med Bull Haseki 2020; 58: 395-401 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5940
Alfa Lipoik Asidin Endometriozis Üzerindeki İyileştirici Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Model
 • Taylan Onat
 • Murat Çakır
Med Bull Haseki 2020; 58: 402-407 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6316
Modifiye Stoppa Yöntemiyle Yaptığımız Asetabulum Kırıklarının Erken Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları
 • Nevzat Gönder
 • Günhan Karakurum
 • Burçin Karslı
 • Toktamış Savaş
 • Nurcihan Yavuz Savaş
Med Bull Haseki 2020; 58: 408-413 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6401
Altmış Beş Yaş ve Üzeri Bireylerde Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Aşılardan İnfluenza, Pnömokok, Herpes Zoster ve Tetanoz Aşıları Hakkındaki Bilme Düzeyi ve Bu Aşıları Yaptırma Düzeyini Belirleme Çalışması
 • Alpay Medetalibeyoğlu
 • Elif Ezirmik
Med Bull Haseki 2020; 58: 414-421 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6531
Rehabilitasyon için Tekrar Hastaneye Yatış Gereken İnme Hastalarının Analizi
 • Tuğba Aydın
 • Fatma Nur Kesiktaş
 • Mustafa Çorum
Med Bull Haseki 2020; 58: 422-427 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6591
Asemptomatik Hastalarda Renal Ven Varyasyonlarının Böbrek Görünür Difüzyon Katsayısı Değerlerine Etkisi
 • Elif Gündoğdu
 • Emre Emekli
 • Mehmet Oğuzman
 • Mahmut Kebapçı
Med Bull Haseki 2020; 58: 428-434 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6378
Kronik Omuz Ağrısında Subakromiyal Enjeksiyon ve Supraskapular Sinir Bloğunun Etkinliğinin Karşılaştırılması
 • Gonca Sağlam
 • Fatma Başak Demir
 • Berrin Hüner
 • Ömer Kuru
Med Bull Haseki 2020; 58: 435-440 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5892
Papilödem: Leptomeninjiyal Metastazın Önemli Klinik İşareti Olabilir mi?
 • Özge Arıcı Düz
 • Oktay Olmuşçelik
 • Fadime Çadırcı
 • Ömer Fatih Ölmez
Med Bull Haseki 2020; 58: 441-446 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6190
Spirometrik Parametrelere Otozomal Dominant Polisitik Böbrek Hastalığının Etkisi
 • Tuba Elif Özler
 • Faruk Karandere
 • Egemen Cebeci
 • Meltem Gürsu
 • Barış Döner
 • Abdullah Şumnu
 • Mustafa Sarı
 • Gülfidan Çakmak
 • Zeynep Karaali
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 447-451 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6341
Overin İnvazif ve Borderline Epitelyal Tümörlerinde Mikrosatellit İnstabilite ve Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması
 • Filiz İlhan Türkel
 • Aylin Ege Gül
 • Sibel Sensu
 • Sevinç Hallaç Keser
 • Nagehan Özdemir Barışık
Med Bull Haseki 2020; 58: 452-459 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6125
Başvuru Anındaki Serum Kalsiyum ve/veya Fosfor Düzeyleri ve Cinsiyetin, Hiperkalseminin Etiyolojisi ve Erken Prognozu ile İlişkisi
 • Betül Erişmiş
 • Faruk Karandere
 • Deniz Yılmaz
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2020; 58: 460-464 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6161
Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan 10-14 Haftalık Gebelerde Maternal Serum PAAP-A ve hCG Seviyelerinin Değerlendirilmesi
 • Anıl Turhan Çakır
 • Ahmet Birtan Boran
Med Bull Haseki 2020; 58: 465-469 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6499
İstanbul’da Yaşayan Sağlıklı Çocuklarda Potansiyel Patojen Bakterilerin Nazofarengeal Taşıyıcılığın Araştırılması
 • Nevriye Gönüllü
 • Sevilay Yıldız
 • Okan Aydoğan
 • Zeynep Taner
 • Sinem Özdemir
 • Selcan Akyol
 • Halit Tokman
 • Fatma Köksal Çakırlar
Med Bull Haseki 2020; 58: 470-476 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6518

Olgu Sunumu

Gastrointestinal Sistem Kanaması Bulguları ile Başvuran Böbrek Nakilli Bir Hastada Sitomegalovirüs Duodeniti: Olgu Sunumu
 • Atilla Bulur
 • Uğuray Payam Hacısalihoğlu
 • Özgür Merhametsiz
 • Mehmet Emin Demir
Med Bull Haseki 2020; 58: 477-480 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6488

Diğer

Yazar dizini
Med Bull Haseki 2020; 58: 0-0
Hakem dizini
Med Bull Haseki 2020; 58: 0-0
Konu Dizini
Med Bull Haseki 2020; 58: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar