Cilt 58, Sayı 4

Eylül 2020
(12) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

ACAN gen VNTR Polimorfizmi ve Türk Popülasyonundaki İntervertebral Disk Dejenerasyonu
 • Tuba Öz
 • İsmail Kaya
 • Ayşe Feyda Nursal
 • Hasan Emre Aydın
 • Osman Demir
 • Serbülent Yiğit
Med Bull Haseki 2020; 58: 309-314 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6006
Parkinson Hastalık Şiddeti Takibinde Ürik Asit Seviyesi ve Ürik Asit/Kreatinin Oranı Güvenilir Biyobelirteçler midir?
 • Vasfiye Burcu Albay
 • Mesude Tütüncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 315-319 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5903
Geriatrik Hastalarda Tiroit Kanserinin Prediktif Faktörleri
 • Serhat Tokgöz
 • Harun Karabacak
Med Bull Haseki 2020; 58: 320-326 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6114
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Hastalıksız Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Sakin
 • Mehmet Naci Aldemir
Med Bull Haseki 2020; 58: 327-332 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6152
Erken Evre Alt Dudak Skuamöz Hücreli Kanserde Boyun Diseksiyonu: Orta Dönem Tedavi Sonuçları
 • Özlem Bayram
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2020; 58: 333-337 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5956
İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz Verilen Kronik Böbrek Hastalarında Hipofosfatemi Sıklığı ve Hipofosfatemiye Etki Eden Faktörler
 • Abdullah Şumnu
 • Ali Erdem Dal
Med Bull Haseki 2020; 58: 338-343 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5947
Periton Diyalizi Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Klinik ve Laboratuvar Parametrelerine Etkisi
 • İbrahim Halil Düşünceli
 • Metin Ergül
 • Necmi Eren
 • Betül Gönüllü Kalender
 • Erkan Dervişoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 344-350 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6091
Çocuklukta Engelliliğin En Sık Sebebi Nedir? Serebral Palsi Spektrumuna Nadir Hastalıklar Açısından Bakış
 • Nihan Hande Akçakaya
Med Bull Haseki 2020; 58: 351-358 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5984
Meme Kanserinde PET SUVmax Değeri ve Ki-67 Ekspresyonu Arasındaki İlişki
 • Meriç Emre Bostancı
 • Zekiye Hasbek
Med Bull Haseki 2020; 58: 359-363 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5873
İnterlökin-4 VNTR Polimorfizminin Dismenore Gelişimindeki Rolü
 • Mehmet Esen
 • Ayşe Feyda Nursal
 • Esra Duman
 • Serbülent Yiğit
Med Bull Haseki 2020; 58: 364-369 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6162
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İlişkili Kanama Komplikasyonu ve Kolay Yönetimi
 • Adnan Hut
 • Mikail Çakır
Med Bull Haseki 2020; 58: 370-375 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6455
Böbrek Nakli Olmuş ve Olmamış Evre 4 ve 5 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgularda Depresyon Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması
 • İlter Bozacı
 • Erhan Tatar
Med Bull Haseki 2020; 58: 376-381 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6187

Olgu Sunumu

Perkütan Trakeostomi Uygulamasında Yılan Kamera (Boroskop) Kullanımı
 • İlkay Ceylan
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • Seda Seven
 • Sevim Baltalı
 • Veysel Erden
Med Bull Haseki 2020; 58: 382-385 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4525
Multiorgan Tutulumu Olan Hastada Kist Hidatik Lezyonlarının Görüntüleme Bulguları Multiorgan Tutulumu Olan Kist Hidatik Olgusu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
 • Ahmet Bozdağ
 • Abdullah Böyük
Med Bull Haseki 2020; 58: 386-389 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5316
Karaciğer ve Aksiller Bölgeden Ultrasonografi Yardımıyla İki İğnenin Çıkarılması: Güncel Literatür Taraması ile Birlikte Olgu Sunumu
 • Sabri Demir
 • Gülşah Bayram Ilıkan
 • Ahmet Ertürk
 • Vildan Selin Şahin
 • Can İhsan Öztorun
 • Doğuş Güney
 • Elif Emel Erten
 • Müjdem Nur Azılı
 • Emrah Şenel
Med Bull Haseki 2020; 58: 390-394 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6109

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar