Cilt 58, Sayı 3

Haziran 2020
(13) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Erişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Abdülkadir Göçken
 • Yavuz Ayar
 • Mahmut Yavuz
 • Ayşegül Yabacı
Med Bull Haseki 2020; 58: 216-222 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.4790
Geriatri Kliniğinde Yatan Hastaların Enfeksiyon Özellikleri
 • Serdar Özkök
 • Mahir Cengiz
 • Rabia Bağ Soytaş
 • Suna Avcı
 • Hakan Yavuzer
 • Alper Döventaş
 • Deniz Suna Erdinçler
Med Bull Haseki 2020; 58: 223-227 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5597
Elektif Ortopedik Cerrahi Uygulanan Erişkin Hastalarda Beslenme Durumunun Hastanede Yatış Süresine Etkisi: Prospektif Bir Analiz
 • Sibel Yılmaz Ferhatoğlu
 • Nezihe Ferah Dönmez
Med Bull Haseki 2020; 58: 228-233 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5578
İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ve Serum İskemi Modifiye Albümin Düzeylerinin Kontrastla İlişkili Böbrek Hasarının Erken Tanısında Öngördürücü Değeri
 • Ziya Apaydın
 • Alparslan Kılıç
 • Berkay Ekici
 • Aycan Fahri Erkan
 • Sedat Özdemir
 • Ali Kemal Oğuz
Med Bull Haseki 2020; 58: 234-239 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5847
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Visseral Adipozite İndeksi, Vücut Yağ İndeksi ve Yağ Kitlesi
 • Sema Kunt
 • Şakir Özgür Keşkek
Med Bull Haseki 2020; 58: 240-244 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5712
Fokal Segmental Glomerüloskleroz Hastalarının Demografik, Klinikopatolojik ve Laboratuvar Özellikleri
 • Tuba Elif Özler
 • Özge Can Ceylan
 • Egemen Cebeci
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Oktay Özkan
 • Yağmur Başhan
 • Hatice Burcu Dağ
 • Zeynep Karaali
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 245-250 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5942
Mevsimsel Grip Aşılama Oranı ve İlişkili Faktörlerin Karşılaştırılması
 • Melike Mercan Başpınar
 • Ezgi Tanımlı
 • Sıddıka Gedik Depreli
 • Hilal Kale Aktaş
 • Recep Aktaş
 • Okcan Basat
Med Bull Haseki 2020; 58: 251-258 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5979
Postoperatif Kan Basıncı Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarının Düzenlenebilir Bir Risk Faktörü Olabilir
 • Doğan Kahraman
 • Ozan Emiroğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 259-267 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5644
Oral Skuamoz Hücre Kanseri Riski ve miRNA’ların Genetik Varyasyonları: Olgu-kontrol Çalışması
 • Kübra Yılmaz
 • Özge Gümüşay
 • Ayşe Feyda Nursal
 • Nevin Karakuş
 • Serbülent Yiğit
Med Bull Haseki 2020; 58: 268-273 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5992
Polikistik Over Sendromu ve Kontrol Grubu Hastalarda Osteoprotegerin ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
Med Bull Haseki 2020; 58: 274-280 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5840
Başarısız Testiküler Sperm Ekstraksiyonu Sonrası Yapılan Kurtarma Mikro Testicular Sperm Extraction Sonuçlarını Etkileyen Unsurlar
 • Alkan Çubuk
 • Muhsin Balaban
 • Orkunt Özkaptan
Med Bull Haseki 2020; 58: 281-285 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5642
Karaciğer Kist Hidatik Hastalığının Perkütan Tedavisi Sonrasında, Kistin İnaktif Formuna Dönüşüm Süresi ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler
 • Bekir Turgut
 • Fatih Öncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 286-292 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5897
Bethesda III Olan Tiroit Nodüllerinde Hemitiroidektomi ya da Total Tiroidektomi Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Fazilet Altın
 • Mürüvvet Paksoy
Med Bull Haseki 2020; 58: 293-300 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6185

Olgu Sunumu

Antimalaryal Tedavi Alan Hastada Gelişen Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
 • Heval Can Bilek
 • Aydın Deveci
 • Esra Tanyel
Med Bull Haseki 2020; 58: 301-304 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5771
Dikkatli Fizik İnceleme ile Çölyak Arter Kompresyon Sendromu Tanısı Konulan Çocuk Olgu
 • Vildan Güngörer
 • Ahmet Sert
 • Mehmet Öztürk
 • Şükrü Arslan
Med Bull Haseki 2020; 58: 305-308 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6076

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar