Cilt 58, Sayı 2

Mart 2020
(13) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

İntraoperatif Motor Uyarılmış Potansiyel Eldesi İçin Uyarı Eşiği
 • Emine Taşkıran
 • Dilek Akyüz
Med Bull Haseki 2020; 58: 118-121 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5436
Auralı Migren Hastalarında Non-spesifik Serebral Ak Madde Lezyonlarının Varlığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Arife Çimen Atalar
 • Osman Özgür Yalın
Med Bull Haseki 2020; 58: 122-128 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5535
Diyabetik Hastalarda Enflamasyon, Sol Ventrikül Kitle İndeksi ve Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Tuba Elif Şenel Özler
 • Mustafa Velet
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 129-134 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5662
Farklı Yöntemlerle Örneklenen Akciğer Küçük Hücreli Dışı Karsinom Dokularında Programlı Ölüm Ligandı 1 Ekspresyon Analizi
 • Halide Nur Ürer
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Levent Cansever
 • Mehmet Ali Bedirhan
Med Bull Haseki 2020; 58: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5681
Kompleman Faktör H Tyr402His Varyant Ankilozan Spondilitin Olası Bir Nedeni Olabilir mi?
 • Sacide Pehlivan
 • Mazlum Serdar Akaltun
 • Mustafa Pehlivan
 • Savaş Gürsoy
 • Ayşe Feyda Nursal
Med Bull Haseki 2020; 58: 142-147 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5783
5-10 mm Böbrek Taşlarında Retrograde Intrarenal Cerrahi ile Mikroperkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Kıyaslanması
 • Bayram Güner
 • Bilal Günaydın
Med Bull Haseki 2020; 58: 148-152 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5605
Mide Kanseri Nedeniyle Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Beslenme Tarama Araçlarının Karşılaştırılması
 • Reyyan Yıldırım
 • Bahar Candaş
 • M. Arif Usta
 • Oğuz Erkul
 • Serdar Türkyılmaz
 • Ali Güner
Med Bull Haseki 2020; 58: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5779
İnterstisyel Sistit/Mesane Ağrısı Sendromu Deneysel Modellerinde Proliferasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
 • Rashad Sholan
Med Bull Haseki 2020; 58: 162-168 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5683
Yaşlanan Populasyonda Bazoservikal Femur Kırıklarında İntramedüller ve Ekstramedüller Fiksasyonunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
 • Engin Eceviz
 • Hüseyin Bilgehan Çevik
 • Güven Bulut
Med Bull Haseki 2020; 58: 169-175 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5701
Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Serum Vaspin Düzeyleri ile Damar Tutulum Derecesi Arasindaki İlişki
 • İlter Bozacı
 • Oktay Özkan
 • Alev Arat Özkan
 • Macit Koldaş
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 176-182 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5864
Transkateter Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Hastalarda Postoperatif Deliryum İçin Yeni Bir Enflamatuvar Biyobelirteç Olarak C-reaktif Protein/Albümin Oranı
 • Muhsin Kalyoncuoğlu
 • Halil İbrahim Biter
 • Gündüz Durmuş
 • Birgül Baştan
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2020; 58: 183-192 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5665
Aort Diseksiyon Görüntü Özellikleri ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Abdullah Algın
 • Hatice Şeyma Akça
 • Serdar Özdemir
 • Mustafa Ahmet Afacan
 • Serkan Emre Eroğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 193-199 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5754
Bir Sepsis Biyobelirteci Olarak Presepsinin Etkinliği ve Mortalite Öngörüsü için Prognostik Değeri
 • İbrahim Akkoç
 • Zümrüt Mine Işık Sağlam
 • Öznur Şen
 • Nurdan Aydın
 • Macit Koldaş
 • Mehmet Toptaş
 • Sinan Uzman
Med Bull Haseki 2020; 58: 200-207 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6016

Olgu Sunumu

Merozin Negatif Müsküler Distrofi Tanılı İki Kardeşte Yeni Tanımlanmış Bir Çerçeve Kayma Mutasyonu
 • Senem Ayça
 • Hamide Betül Gerik Çelebi
 • Sırrı Çam
 • Muzaffer Polat
Med Bull Haseki 2020; 58: 208-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5177
Osteomiyeliti Taklit Eden Meme Kanseri Metastazı
 • Deniz Hancı
 • Onur Üstün
 • Şelale Dinç
Med Bull Haseki 2020; 58: 211-215 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5666

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar