Cilt 58, Sayı 1

Ocak 2020
(19) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Neprilisin ve Anjiyotensin Blokajı, Deksametazonla Indüklenen Hipertansif Ratların Kardiyovasküler Hedef Dokularındaki Oksidatif Stresi Hafifletmektedir
 • Duygun Altıntaş Aykan
 • Muhammed Seyithanoğlu
 • Nadire Eser
 • Burak Tanrıverdi
 • Yaman Selma
Med Bull Haseki 2020; 58: 1-8 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5525
İnme Farkındalığının Sağlık Personelleri ile Hasta Yakınları Arasında Karşılaştırılması
 • R. Gökçen Gözübatık Çelik
 • Ayşe Yılmaz
 • Funda Küçükali Çarkı
 • Serap Altın
 • Eda Çoban
 • Songül Şenadım
 • Ayhan Köksal
 • Dilek Ataklı
 • Aysun Soysal
Med Bull Haseki 2020; 58: 9-14 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5004
Beslenme Yolundaki Yabancı Cisimler: Klinik Deneyimimizin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Mustafa Zanyar Akkuzu
 • Orhan Sezgin
 • Serkan Yaraş
 • Osman Özdoğan
 • Enver Üçbilek
 • Fehmi Ateş
 • Engin Altıntaş
Med Bull Haseki 2020; 58: 15-20 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5263
Haseki Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ndeki Akut Septik Artrit Epidemiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yönetimi
 • Cem Yıldırım
 • Duran Can Muslu
 • Osman Görkem Muratoğlu
 • Samed Ordu
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Erhan Bayram
Med Bull Haseki 2020; 58: 21-26 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5279
Böbrek Naklinde Sitomegalovirüs Enfeksiyonu için Düşük Doz Valgansiklovir Profilaksisinin Etkinliği
 • Ümit Özçelik
 • Nadir Alpay
 • Eryiğit Eren
 • Bora Uslu
 • Ahmet Cem Yardımcı
Med Bull Haseki 2020; 58: 27-32 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5251
Altmış Beş Yaş ve Üzeri Kişilerde Kırılganlık ile İlaç Kullanımı ve Polifarmasi Arasındaki İlişki
 • Mehmet Arslan
 • Elif Keskin Arslan
 • Esra Meltem Koç
 • Melih Kaan Sözmen
 • Yusuf Cem Kaplan
Med Bull Haseki 2020; 58: 33-41 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5409
Prostat Kanserinde İskemi-modifiye Albümin’in Tanısal Değeri
 • Rahmi Aslan
 • Recep Eryılmaz
 • Mehmet Sevim
 • Murat Demir
 • Kerem Taken
Med Bull Haseki 2020; 58: 42-47 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5416
Romatoid Artritli Hastalarda Biyolojik Ritmin Biyolojik Ritim Değerlendirme Ölçeği (BRIAN) ile Değerlendirilmesi
 • Betül Sargın
 • Gülcan Gürer
Med Bull Haseki 2020; 58: 48-51 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5325
Kronik Otitis Mediada Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Hematolojik Parametreler Yararlı mıdır?
 • Fazilet Altın
 • Yalçın Alimoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5624
15-25 mm Arası Renal Üst ve Orta Kaliks Taşlarının Şok Dalga Litotripsi ile Tedavisinde JJ Stent Tatbikinin Başarı Üzerine Olan Etkisi
 • Akif Erbin
 • Alper Kafkaslı
 • Özgür Yazıcı
 • Alkan Çubuk
 • Sedat Çakmak
 • Yaşar Pazır
 • Ömer Sarılar
 • Mehmet Fatih Akbulut
Med Bull Haseki 2020; 58: 57-60 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5440
Şüpheli Akut Apandisit Olgularında RIPASA Skorlama Sistemini Kullanabilir miyiz?
 • Erkan Somuncu
Med Bull Haseki 2020; 58: 61-64 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5364
Postmenopozal Kadınlarda Yetersiz Endometrial Biyopsi Sonucu ile İlişkili Faktörler
 • Seda Ateş
 • Ayşe Filiz Gökmen Karasu
 • Halime Çalı
 • Zeynep Soyman
 • Ömer Uysal
Med Bull Haseki 2020; 58: 65-71 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5584
Enflamatuvar Barsak Hastalıkları olan Hastalarda Kronotip ve Uyku Kalitesi
 • Elmas Biberci Keskin
 • Çiğdem Dilek Şahbaz
Med Bull Haseki 2020; 58: 72-77 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5635
Fiberoptik Bronkoskopiyle Açılan Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi ile Standart Perkütan Dilatasyonel Trakeostominin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Çalışma
 • Şermin Eminoğlu
 • Şeyda Efsun Özgünay
Med Bull Haseki 2020; 58: 78-83 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5530
Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens Tahmininde De Ritis Oranının Rolü
 • Kaan Karamık
 • Yasin Aktaş
 • Ali Yıldız
 • İbrahim Erol
 • Ekrem İslamoğlu
 • Mutlu Ateş
 • Taha Ölçücü
 • Kayhan Yılmaz
 • Murat Savaş
Med Bull Haseki 2020; 58: 84-93 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5592
Jinekolojik Operasyonlar Sonrası Görülen Ürolojik Komplikasyonlar ve Yönetimi
 • Bahar Yüksel
 • Murat Ekmez
 • Pınar Yalçın Bahat
 • Hazal Atay
 • Cem Dane
 • Ömer Sarılar
 • Faruk Özgör
Med Bull Haseki 2020; 58: 94-98 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5675
Bell’s Palsi Gelişimi ve Prognozununda Mikrovasküler Fonksiyonun Rolü Var mıdır?
 • Arzu Karaman Koç
 • Hasan Emre Koçak
 • Bilgen Çakıl Erdoğan
 • Hüseyin Avni Ulusoy
 • Mehmet Yiğitbay
 • Harun Acıpayam
 • Kamil Hakan Kaya
Med Bull Haseki 2020; 58: 99-104 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5757
Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Allerjik Rinit Olan ve Olmayan Hastalarda Etkinliğinin Karşılaştırılması
 • İmran Aydoğdu
 • Ali Alper Bayram
Med Bull Haseki 2020; 58: 105-109 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5767
Erişkin Kadınlarda Tiroit Disfonksiyonu ve Menstrüel Migren Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
 • Vasfiye Burcu Albay
 • Mesude Tütüncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 110-114 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5502

Olgu Sunumu

Geç Rezorbe Olan Pnömoninin Nadir Bir Nedeni: Lipoid Pnömoni
 • Bilge Yılmaz Kara
 • Songül Özyurt
 • Yavuz Metin
 • Dilek Karadoğan
 • Ünal Şahin
Med Bull Haseki 2020; 58: 115-117 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5427

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar