Cilt 53, Sayı 3

Eylül 2015
(1) Derleme, (12) Özgün Araştırma, (11) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi
 • Ahsen Kaya
 • Beytullah Karadayı
 • Sinan Uygun
 • Şükriye Karadayı
 • Hüseyin Afşin
Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.2291

Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin
 • Yavuz Ayar
 • Emel Işıktaş Sayılar
 • Mahmut Yavuz
 • İsmail Arslan
 • Çiğdem Aksu
 • Coşkun Ateş
 • Fatih Pektaş
 • Özlem Tüysüz
 • Naile Bolca Topal
 • Melahat Dirican
Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191 DOI: 10.4274/Haseki.2043
Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim
 • Burak Arslan
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Bülent Günlüsoy
 • Tansu Değirmenci
 • Özgü Aydoğdu
 • Süleyman Minareci
 • M. Fatih Akbulut
 • A. Yalçın Berberoğlu
 • Z. Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195 DOI: 10.4274/haseki.2096
İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)
 • Mikail Çakır
 • Osman Anıl Savaş
 • Sefa Tüzün
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198 DOI: 10.4274/haseki.2103
Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri
 • Merve Yıldırım
 • Kamil Şahin
 • Murat Elevli
 • H. Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203 DOI: 10.4274/haseki.2132
Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Bengü Özütürk
 • Nalan Muhammedoğlu
 • Emel Dal
 • Berna Çalışkan
Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208 DOI: 10.4274/haseki.2276
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi
 • Gülay Yılmaz
 • Can Sevinç
 • Ruhan Akgün
Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213 DOI: 10.4274/haseki.2201
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı
 • Savaş Öztürk
 • Yaprak Pelin Gündoğdu
 • Meltem Gürsu
 • Mehmet Yamak
 • Oktay Özkan
 • Fuat Şar
 • Mustafa Yenigün
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219 DOI: 10.4274/haseki.2295
Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması
 • Ali Şefik Köprülü
 • Tufan Şener
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Bülent Neymen
Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224 DOI: 10.4274/haseki.2389
Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı
 • Suat Benek
 • Ahmet Kocakuşak
 • Bahri Özer
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Fazilet Erözgen
 • Fatih Çiftçi
 • Hüsnü Aydın
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228 DOI: 10.4274/haseki.2446
İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması
 • Selma Erdoğan Düzcü
 • Mihriban Gürbüzel
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236 DOI: 10.4274/haseki.2443
Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Osman Anıl Savaş
 • Muhammed Zübeyr Üçüncü
 • Özer Bahri
 • Bünyamin Gürbulak
 • Hüda Ümit Gür
 • İshak Sefa Tüzün
 • Ekrem Ferlengez
 • Zeynep Zehra Keklikkıran
 • Adil Koyuncu
Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240 DOI: 10.4274/haseki.2544
Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi
 • Melisa Celayir
 • Fatih Selçuk Biricik
 • Ahmet Bilici
Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245 DOI: 10.4274/haseki.2551

Olgu Sunumu

İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Ekrem Ferlengez
 • Osman Anıl Savaş
Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247 DOI: 10.4274/haseki.2164
Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti
 • Emel Tatlı
 • Meltem Gürsu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Egemen Cebeci
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Öztürk Savaş
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.2311
Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma
 • Betül Çavuşoğlu
 • Süleyman Ahbab
 • Faik Çetin
 • Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252 DOI: 10.4274/haseki.2326
Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu
 • Faruk Özgör
 • Metin Savun
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255 DOI: 10.4274/haseki.2403
Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu
 • Ayşe Arduç
 • Serhat Işık
 • Gülhan Akbaba
 • Kerim Küçükler
 • Dilek Berker
 • Serdar Güler
Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259 DOI: 10.4274/haseki.2473
Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu
 • Hüseyin Cengiz
 • Murat Ekin
 • Hediye Dağdeviren
 • Ammar Kanawati
 • Çağlar Helvacıoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262 DOI: 10.4274/haseki.2411
Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi
 • Birol Ağca
 • Bora Karip
 • Yalın İşcan
 • Yetkin Özcabı
 • Timuçin Aydın
 • Kemal Memişoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265 DOI: 10.4274/haseki.2423
Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu
 • Süleyman Bayraktar
 • Bilge Tanyeri Bayraktar
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2015; 53: 266-268 DOI: 10.4274/haseki.2405
HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu
 • Tuna Demirdal
 • Pınar Şen
 • Salih Atakan Nemli
 • Nesrin Akbas Türker
 • Bahar Kopraman Örmen
 • İlknur Vardar
 • Serap Ural
Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272 DOI: 10.4274/haseki.2478
Fraser Sendromu: İki Olgu Bildirimi
 • Nihal Kılınç
 • Süreyya Demir
 • Bülent Demir
Med Bull Haseki 2015; 53: 273-276 DOI: 10.4274/haseki.2503
Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi
 • Tuna Demirdal
 • Pınar Şen
 • Salih Atakan Nemli
 • Figen Kaptan
 • İlknur Vardar
 • Serap Ural
Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280 DOI: 10.4274/haseki.2598

Editöre Mektup

Sahra-Altı Tropik Afrika’daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım ve Halk Sağlığı Gözlemleri
 • Alparslan Merdin
 • Özer Birge
 • Fatma Avcı Merdin
Med Bull Haseki 2015; 53: 281-282 DOI: 10.4274/haseki.2596

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar