Cilt 53, Sayı 2

Haziran 2015
(2) Derleme, (9) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı
 • Seçil Conkar
 • İpek Kaplan Bulut
 • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115 DOI: 10.4274/haseki.1977
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı
 • Mahmut Çivilibal
 • Bağdagül Yavaş Aksu
Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.2579

Özgün Araştırma

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri
 • Ezgi Akar
 • Mehmet Ufuk Akmil
 • Metin Orakdöğen
 • Hakan Somay
 • Merih İş
Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123 DOI: 10.4274/haseki.2293
Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Zerrin Demirtürk
 • Ecder Özenç
 • Sibel Buluç Bulğen
Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129 DOI: 10.4274/haseki.1932
Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • Hasan Göçer
 • Nevzat Dabak
 • Alper Çıraklı
 • Hicabi Sezgin
 • İsmail Büyükceran
Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134 DOI: 10.4274/haseki.1994
Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi
 • Yunus Timurtaş
 • Alper Çıraklı
 • Murat Erdoğan
 • Sina Coşkun
 • Ahmet Pişkin
 • Hasan Göçer
Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138 DOI: 10.4274/haseki.1995
Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi
 • Semra Özgümüş
 • Gönül Şengöz
 • Gülşah Biter
 • Kamuran Bahar Sandıkcı
Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142 DOI: 10.4274/haseki.2040
Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları
 • Hediye Dağdeviren
 • Atilla Çankaya
 • Hüseyin Cengiz
 • Tuba Tombul
 • Ammar Kanawati
 • Sema Süzen Çaypınar
 • Murat Ekin
Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146 DOI: 10.4274/haseki.2067
Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Mehmet Toksöz
 • Özlem Bostan Gayret
 • Seyithan Özaydın
 • Fatih Akova
 • Emine Kutanis
Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.2110
Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı
 • Nalan Dirik
 • Mehtap Arslan Delice
 • Özlem Oflezer
 • Hasan Turan Karatepe
 • Erhan Kurt
Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156 DOI: 10.4274/haseki.2217
Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ve Kolloidlerin (%6 HES 130/0,4) Karşılaştırılması
 • Funda Söğüt
 • Türkan Kudsioğlu
 • Nihan Yapıcı
 • Hüseyin Maçika
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161 DOI: 10.4274/haseki.2237

Olgu Sunumu

Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi
 • Feride Akaçin
 • Ramazan Ersoy
 • Mustafa Demirtürk
 • Sacide Rana Işık
Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164 DOI: 10.4274/haseki.2104
Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım
 • Gonca Batmaz
 • Fulya Molla
 • Taner Molla
 • Serdar Aydın
 • Ramazan Dansuk
Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167 DOI: 10.4274/haseki.2130
Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu
 • Mehmet Ufuk Akmil
 • Ezgi Akar
 • Metin Orakdöğen
 • Tamer Altay
Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170 DOI: 10.4274/haseki.2292
Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri
 • Ebru Yılmaz
 • Kadriye Özdemir
 • Cemaliye Başaran
 • Şükran Gözmen
 • Piınar Erturğut
 • Erkin Serdaroğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174 DOI: 10.4274/haseki.2304
Enterococcus Casseliflavus Bakteriyemisi, İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Fulya Bayındır Bilman
 • Barış Çiçek
Med Bull Haseki 2015; 53: 175-178 DOI: 10.4274/haseki.2316

Editöre Mektup

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi
 • Nureddin Yüzkat
 • M. Bilal Çeğin
 • Lokman Soyoral
Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180 DOI: 10.4274/haseki.2350

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar