Cilt 53, Sayı 1

Mart 2015
(3) Derleme, (11) Özgün Araştırma, (11) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları
 • Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Osman Anıl Savaş
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9 DOI: 10.4274/haseki.1999
Primer Over Yetersizliği
 • Eren Akbaba
 • Gülhan Akbaba
Med Bull Haseki 2015; 53: 10-15 DOI: 10.4274/haseki.2003
Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış
 • Alp Atasoy
 • Ali Atay
 • Süleyman Ahbab
 • Maksude Hanedar
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19 DOI: 10.4274/haseki.1913

Özgün Araştırma

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Sermin Eminoğlu
 • Nedret Ergüven
 • Emel Koçergür
 • Pınar Yavaşca
 • Ecder Özenç
 • Derya Karasu
 • Canan Yılmaz
Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23 DOI: 10.4274/haseki.1906
Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları
 • Nurullah Şener
 • Musa Korkmaz
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
Med Bull Haseki 2015; 53: 24-29 DOI: 10.4274/haseki.2019
Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Faruk Özgör
 • Murat Binbay
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Mehmet Fatih Akbulut
 • Onur Küçüktopçu
 • Ömer Sarılar
 • Özgü Aydoğdu
 • Zafer Gökhan Gürbüz
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35 DOI: 10.4274/haseki.1936
Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız
 • Onur Yaya
 • Nedime Demir Deveci
 • Ayse Feyza Önder
Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40 DOI: 10.4274/haseki.1864
Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Asım Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ufuk Topuz
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872
Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Murat Gül
 • Engin Çetinkaya
 • Yavuz Arıkan
 • Sami Sökücü
 • Umut Yavuz
 • Yavuz Selim Kabukçuoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51 DOI: 10.4274/haseki.1909
Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem
 • Emrah Yürük
 • Arda Atar
 • Ömer Onur Çakır
 • Erçin Altıok
 • Mehmet Nuri Güneş
 • Zafer Temiz
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.1929
Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Ekmel Burak Özsenel
 • Mehmet Yavuz Gürler
 • Güzin Karatemiz
 • Murat Sünbül
 • Merve Çiloğlu
 • Elif Sakçı
 • Burcu Hacıoğlu
 • Fuat Sar
 • Savas Öztürk
 • Mehmet Tayfur
 • Emrah Erkan Mazi
Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61 DOI: 10.4274/haseki.2022
Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili
 • Mehmet Yamak
 • Fuat Sar
 • Özger Akarsu
 • Meltem Gürsu
 • Burcu Hacıoğu
 • Esra Ataoğlu
 • Kazım Korkmaz
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66 DOI: 10.4274/haseki.2036
Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu
 • Ayşe Gözkaman
 • Yıldız Okuturlar
 • Özkan Kanat
 • Meral Günaldı
 • Sibel Ocak Serin
 • Özlem Saraydaroğlu
 • A. Baki Kumbasar
 • Türkkan Evrensel
Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71 DOI: 10.4274/haseki.2078
Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri
 • Bestami Barış Çelik
 • Türkan Kudsioğlu
 • Zeliha Alıcıkuş
 • Nihal Yapıcı
 • Gökçen Orhan
 • Nehir Tandoğar
 • İlyas Kayacıoğlu
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76 DOI: 10.4274/haseki.2163

Olgu Sunumu

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Ümmügülsüm Yazıcı
 • Mehmet Toptaş
 • Hüseyin Yetiş
Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79 DOI: 10.4274/haseki.1855
Renal Hemanjioperisitom
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Burak Arslan
 • Hakan Postacı
 • Bülent Günlüsoy
 • Tamer Şahin
 • Salih Polat
Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82 DOI: 10.4274/haseki.1867
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
 • Ufuk Topuz
 • Asım Esen
 • Harun Uysal
Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84 DOI: 10.4274/haseki.1891
Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu
 • Ender Özer
 • İbrahim Aydın
 • Ahmet Pergel
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Dursun Ali Şahin
 • İbrahim Şehitoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87 DOI: 10.4274/haseki.1956
Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz
 • Levent Özdemir
 • Burcu Özdemir
 • Mustafa Temelli
 • Osman Nuri Hatipoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91 DOI: 10.4274/haseki.1963
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem
 • Tuğce Aksu Uzunhan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97 DOI: 10.4274/haseki.2014
Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem
 • Deniz Özçeker
 • Zeynep Tamay
 • Agop Çitak
 • Muhammet Bulut
 • Nermin Güler
Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100 DOI: 10.4274/haseki.2064
Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Hale Sandıkçı
 • Mahmut Çivilibal
 • Yıldıray Savaş
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103 DOI: 10.4274/haseki.2065
İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu
 • Emel Ataoğlu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Onur Vermezoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106 DOI: 10.4274/haseki.2088
Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2015; 53: 107-109 DOI: 10.4274/haseki.2023

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar