Cilt 52, Sayı 4

Aralık 2014
(3) Derleme, (7) Özgün Araştırma, (9) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Şebeke Teorisi ve Transkraniyal Beyin Uyarım Yöntemlerinin Beyin Şebekeleri Üzerine Etkileri
 • Sema Demirci
 • Lütfü Hanoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 238-247 DOI: 10.4274/haseki.1762
Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı
 • Serdar Kalemci
 • Çağdaş Can
 • Hamdi Sözen
Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.1799
Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2014; 52: 251-255 DOI: 10.4274/haseki.1952

Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları
 • Altuğ Duramaz
 • Cihangir Sarı
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261 DOI: 10.4274/haseki.1667
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi
 • Altuğ Duramaz
 • Gökhan Peker
 • Levent Arslan
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267 DOI: 10.4274/haseki.1669
Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması
 • Osman Anıl Savaş
 • Mikail Çakır
 • İshak Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2014; 52: 268-270 DOI: 10.4274/haseki.1689
Acil Servise Gelen Pediatrik Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Tanzer Korkmaz
 • Zerrin Erkol
 • Nurettin Kahramansoy
Med Bull Haseki 2014; 52: 271-277 DOI: 10.4274/haseki.1712
Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ziya Saltürk
 • Yavuz Uyar
 • Yavuz Atar
 • Güler Berkiten
 • Güven Yıldırım
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • İmran Aydoğdu
Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281 DOI: 10.4274/haseki.1733
Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları
 • Ender Alagöz
 • Oktay Adanır
 • Serdar Yüksel
 • Ozan Beytemur
 • Mehmet Akif Güleç
Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286 DOI: 10.4274/haseki.1739
Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Suat Benek
 • Ömer Güngörür
 • Fazilet Erözgen
 • Hüsnü Aydın
 • Adil Koyuncu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Rafet Kaplan
Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290 DOI: 10.4274/haseki.1753

Olgu Sunumu

Dizüstü Bilgisayar Kullanımına Bağlı Erythema Ab Igne Olgusu
 • Nurettin Özgür Doğan
Med Bull Haseki 2014; 52: 291-292 DOI: 10.4274/haseki.1637
Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti
 • Özlem Bizpınar Munis
 • Mehmet Fevzi Öztekin
 • Tehran Aliyeva
 • Derya Bayrak
Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295 DOI: 10.4274/haseki.1636
Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Berçem Ayçiçek Doğan
 • Ayşe Arduç
 • Gülhan Akbaba
 • Kerim Küçükler
 • İlkay Akmangit
 • Yasemin Tütüncü
 • Dilek Berker
 • Serdar Güler
Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298 DOI: 10.4274/haseki.1664
Kusma Şikayeti ile Başvuran Hastada İntestineal Bezoar
 • Hüsnü Aydın
 • Adil Koyuncu
 • Osman Anıl Savaş
 • Ahmet Kocakuşak
 • İshak Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2014; 52: 299-301 DOI: 10.4274/haseki.1714
Amarozis Fugaks ile Prezente Olan Nadir Görülen Doğuştan Kalp Anomalisi: Kuadriküspid Aort Kapak
 • İbrahim Altun
 • Fatih Akın
 • Nuri Köse
Med Bull Haseki 2014; 52: 302-303 DOI: 10.4274/haseki.1818
Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Mehmet Toptaş
 • Ümmügülsüm Yazıcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305 DOI: 10.4274/haseki.1832
Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?
 • M. Gazi Yıldız
 • Sedat Aydın
 • Arif Şanlı
 • Mustafa Paksoy
 • Aylin Ege Gül
Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309 DOI: 10.4274/haseki.1716
Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu
 • Pınar Yazıcı
 • Rahşan Göçmen
 • Pembe Oltulu
Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312 DOI: 10.4274/haseki.1717
Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli
 • Ezgi Akar
 • Fatih Doğu Geyik
 • Aynur Özensoy
 • M. Ufuk Akmil
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315 DOI: 10.4274/haseki.1719

Diğer

2014 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2014; 52: 0-0
2014 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2014; 52: 0-0
2014 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2014; 52: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar