Cilt 52, Sayı 3

Eylül 2014
(1) Derleme, (11) Özgün Araştırma, (10) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Mastitler
 • Fazilet Erözgen
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Gamze Çitlak
Med Bull Haseki 2014; 52: 150-152 DOI: 10.4274/haseki.1558

Özgün Araştırma

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi
 • Nalan Muhammedoğlu
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Mehmet Toptaş
 • Sevim Baltalı
 • Bengü Özütürk
Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157 DOI: 10.4274/haseki.1766
İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez
 • Umut Yavuz
 • Murat Gül
 • Devrim Özer
 • Bilal Demir
 • Ferdi Dırvar
 • Yavuz Kabukçuoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163 DOI: 10.4274/haseki.1737
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü
 • Onur Kaya
 • Cem Dane
 • Ecem Kaya
 • Mehmet Murat Semiz
 • Ahmet Çetin
 • Gamze Saygı
Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167 DOI: 10.4274/haseki.1633
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları
 • Filiz Özyiğit
 • Ayşegül Küçük
 • Özlem Altuntaş
 • İnci Arıkan
 • Hayat Kumbasar
 • Sibel Fener
 • Birgül Kahraman
Med Bull Haseki 2014; 52: 168-171 DOI: 10.4274/haseki.1710
Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?
 • Sena Ulu
 • Gül Gürsoy
 • Berrin Demirbaş
 • Yaşar Acar
 • Ahmet Cimbek
 • Hayriye Cankar Dal
 • Murat Bayram
Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176 DOI: 10.4274/haseki.1562
Elli Yaş Altındaki Hastalarda Menisküs Yırtık Tiplerinin Ön Çapraz Bağ ve Osteokondral Lezyonlarla İlişkisi
 • Samed Ordu
 • Erhan Bayram
 • Ercan Çetinus
 • İbrahim Kaya
 • Murat Yılmaz
Med Bull Haseki 2014; 52: 177-180 DOI: 10.4274/haseki.1619
50 G Glukoz Yükleme Testinin Gestasyonel Diyabet Tanısındaki Etkinliği
 • Cihan İnan
 • Meriç Çağrı Ağır
 • Fulya Gökdağlı Sağır
Med Bull Haseki 2014; 52: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.1616
İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • Mustafa Alkaş
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190 DOI: 10.4274/haseki.1545
Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Sungur
 • Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194 DOI: 10.4274/Haseki.1463
Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi
 • Faruk Özgör
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Abdülmuttalip Şimşek
Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198 DOI: 10.4274/haseki.1477
Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi
 • Reşit Murat Açıkalın
 • İsa Özbay
 • Bayram Veyseller
 • Burak Dikmen
 • Gülşah Acar
 • Ahmet Alp
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201 DOI: 10.4274/haseki.1374

Olgu Sunumu

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu
 • Veysel Oktay
 • Onur Baydar
 • Ümit Yaşar Sinan
 • Okay Abacı
 • Cüneyt Kocaş
 • Ahmet Yıldız
Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204 DOI: 10.4274/haseki.1563
Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu
 • İsa Özbay
 • Reşit Murat Açıkalın
 • Turgut Yüce
 • Ahmet Alp
 • Gülşah Acar
Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207 DOI: 10.4274/haseki.1598
Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Seda Ateş
 • Taner Molla
 • Fulya Özkal
 • Güven Çetin
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Banu Dane
Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211 DOI: 10.4274/haseki.1640
İnfektif Endokarditle Karışan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
 • Sibel Serin
 • Kevser Kutlu Tatar
 • Tayyibe Saler
Med Bull Haseki 2014; 52: 212-215 DOI: 10.4274/haseki.1632
Subkutanöz Lipom ile Devamlılığı Olan Yüksek Servikal İntradural Lipom
 • Ezgi Akar
 • Mehmet Ufuk Akmil
Med Bull Haseki 2014; 52: 216-218 DOI: 10.4274/haseki.1658
Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu
 • İsmail Yıldız
 • Özge Umur
 • Muhammet Ali Varkal
 • Alev Yılmaz
 • Gökçen Gündoğdu
 • Ayşe Kılıç
 • Fatma Oğuz
 • Emin Ünüvar
Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222 DOI: 10.4274/haseki.1601
Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu
 • Nihan Hilal Hoşağası
 • Dilek Dilli
 • İsmet Faruk Özgüner
 • Gürses Şahin
 • Esin Cengiz Boduroğlu
 • Banu Aydın
 • Nuran Üstün
 • Ayşegül Zenciroğlu
 • Nurullah Okumuş
 • Burak Özkan
Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226 DOI: 10.4274/haseki.1577
Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Mehtap Navdar Başaran
 • Berçem Ayçiçek Doğan
 • Ersen Karakılıç
 • Büşranur Çavdarlı
 • Yasemin Tütüncü
 • Dilek Berker
 • Serdar Güler
Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231 DOI: 10.4274/haseki.1539
Pansitopenisi Olan Erişkin Mukopolisakkaridoz Tip 3B Olgusu: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Alparslan Merdin
 • Fatma Avcı Merdin
 • Mustafa Karaca
 • Nihal Güzelay
Med Bull Haseki 2014; 52: 232-234 DOI: 10.4274/haseki.1614
Kalça Artroplastisi Uygulanan Hastada Gözlenen Pigmente Villonodüler Sinovit
 • Nevzat Dabak
 • Alper Çıraklı
 • Bedri Kandemir
 • Hasan Göçer
Med Bull Haseki 2014; 52: 235-237 DOI: 10.4274/haseki.1533

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar