Cilt 57, Sayı 4

Aralık 2019
(15) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Eczanelerde Çalışan Personelin Akılcı İlaç Uygulamalarındaki Tutumu: Kesitsel Çalışma
 • Buket Demirci
 • Fatma Çilengir Ayhan
 • Filiz Abacıgil
Med Bull Haseki 2019; 57: 339-344 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5224
Primer Hiperparatiroidide Odaklanmış Paratiroidektomi Etkin midir?
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Gamze Çıtlak
Med Bull Haseki 2019; 57: 345-348 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4966
Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Enflamatuvar Belirteçlerin ve Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığının Değerlendirilmesi
 • Gamze Aslan
 • Çağdaş Aslan
Med Bull Haseki 2019; 57: 349-355 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4978
Meme Kanserinde Aksilla Metastazini Etkileyen Prediktif Faktörler
 • Suat Benek
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2019; 57: 356-361 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4983
Servikal Smear Patolojilerinde Kolposkopik Biyopsinin Önemi
 • Mustafa Kemal Günver
 • Cem Dane
 • Sevilay Yavuz Doğu
Med Bull Haseki 2019; 57: 362-365 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5105
İleri ve Çok İleri Anne Yaşı Gebeliklerinin Perinatal Sonuçları
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Betül Dündar
 • Ülkü Ayşe Türker
Med Bull Haseki 2019; 57: 366-371 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5003
Sigaranın Hematolojik Parametreler ve Ferritin Düzeyleri Üzerindeki Rolü
 • Rafiye Çiftçiler
 • Alper Güven
 • İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
 • Salih Aksu
Med Bull Haseki 2019; 57: 372-376 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4927
Tip 2 Diyabet Tanılı Hastalarda Uygulanan Tedavi Yöntemi ile Hastalardaki Tedaviye Uyum, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Arasındaki İlişki
 • Ayşe Melike Kara
 • Tayfun Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 377-385 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4874
64 Kesitli BT’de ‘‘CC’’ Yöntemiyle Tespit Edilen Karotid Arter Darlık Şiddetinin Doppler Ultrasonografi Bulguları ile Korelasyonu
 • Ata Turgut
 • Behice Kaniye Yılmaz
 • Elif Ergun
 • Pınar Nercis Koşar
Med Bull Haseki 2019; 57: 386-391 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4916
Splenik Enfarkta Bağlı Absenin İnvaziv Tedavisi: On Üç Olgunun Retrospektif Analizi
 • Harun Karabacak
 • Selim Tamam
 • Şener Balas
 • Serhat Tokgöz
 • Kerim Bora Yılmaz
 • Melih Akıncı
 • Onur Ergün
 • Hasan Ali Durmaz
 • Metin Aydın
 • Muzaffer Akkoca
 • Cem Azılı
Med Bull Haseki 2019; 57: 392-395 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5268
Uygunsuz Asetil Salisilik Asit Kullanımının Ölümcül Olmayan Kanamalar Üzerine Etkisi
 • Mustafa Öztürk
 • Oğuzhan Ekrem Turan
Med Bull Haseki 2019; 57: 396-404 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5131
Akut Apandisit Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Apandisit Dışı Tanılar
 • Mürşit Dinçer
 • Mahmut Said Değerli
 • Hüda Ümit Gür
 • Gamze Çıtlak
Med Bull Haseki 2019; 57: 405-408 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5256
Faset Tropizm Edinsel midir, Yaş ile Bir İlişkisi Var mıdır? MRG Çalışması
 • Tuba Selçuk Can
 • Sevim Özdemir
 • Behice Kaniye Yılmaz
Med Bull Haseki 2019; 57: 409-413 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5370
Rotator Manşet Yırtıklarında Klinik Muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Cem Yıldırım
 • Osman Görkem Muratoğlu
 • Duran Can Muslu
 • Ahmet Kamil Ertürk
 • Mehmet Mesut Sönmez
Med Bull Haseki 2019; 57: 414-420 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5521
Hemodiyaliz Hastalarında Hipoalbüminemi ve İlişkili Faktörler: Türkiye’de Altı Merkezli Bir Çalışma
 • Halil İbrahim Erdoğdu
 • Eray Atalay
Med Bull Haseki 2019; 57: 421-428 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5444

Olgu Sunumu

Genital Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Üretral Prolapsus
 • Ufuk Ateş
 • Günay Ekberli
 • Coşkun Özbiçer
 • Anar Gurbanov
 • Sümeyye Sözduyar
 • Murat Çakmak
Med Bull Haseki 2019; 57: 429-431 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4783
Dev Hücreli Glioblastomdan Transforme Olan Gliosarkom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
 • Elife Kımıloğlu
 • Havva Ceren Ağcakoyunlu
 • Muhittin Emre Altunrende
 • Osman Akdemir
Med Bull Haseki 2019; 57: 432-435 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4945
Yetişkin Bir Hastada Duodenumun Malrotasyonuna Bağlı İntermitan Kusmaya Neden Olan Heterotaksi Polispleni Sendromu
 • Tuba Selçuk Can
 • Behice Kaniye Yılmaz
 • Yıldıray Savaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 436-440 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4592
Travma Sonrası Derialtı Hematomla Prezente Olan Soliter Kalvarial Nörofibroma
 • Şevki Gök
 • Selçuk Göçmen
 • Tolga Şentürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 441-444 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5135
Koruyucu Halkası Sağlamken Çıkık Gelişen Kısıtlayıcı Total Kalça Protezi Olgusu
 • Doğan Atlıhan
 • Fatih Günaydın
Med Bull Haseki 2019; 57: 445-447 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5000

Diğer

2019 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2019; 57: 0-0
2019 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2019; 57: 0-0
2019 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2019; 57: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar