Cilt 57, Sayı 3

Eylül 2019
(18) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Kardiyotorasik Oran ve Mortalite Arasındaki İlişki
 • Fatma Hilal Yılmaz
 • Nuriye Emiroğlu Tarakçı
 • Nazlı Dilay Gültekin
 • Ümit Gültekin
 • Hüseyin Altunhan
Med Bull Haseki 2019; 57: 215-220 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4722
Dominant ve Dominant-olmayan El ile Fakoemülsifikasyon (Katarakt Cerrahisi) Sonuçları
 • Sait Coşkun Özcan
 • Bilal Kavşut
 • Zehra Tunçbilek
 • Nilgün Solmaz
 • Feyza Önder
Med Bull Haseki 2019; 57: 221-224 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.3924
Çocuklarda Perioperatif Hipoterminin Önlenmesinde Sıcak Hava Üfleme Sistemleri ile İntravenöz Sıvı Isıtıcıların Karşılaştırılması
 • Hüseyin Erdoğan
 • Canan Tülay Işıl
 • Hacer Şebnem Türk
 • Gülben Ergen
 • Sibel Oba
Med Bull Haseki 2019; 57: 225-231 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4784
Sedasyon Altında Kolonoskopi Uygulanan Hastalarda Mikrostream Kapnograf Monitörizasyonunun Güvenilirliği
 • Sibel Oba
 • Hacer Şebnem Türk
 • Canan Tülay Işıl
 • Pınar Sayın
 • Leyla Kılınç
Med Bull Haseki 2019; 57: 232-239 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4769
Mastaljinin Etiyolojisinin Saptanmasında Elektromiyografik Bulguların Önemi
 • Cemal Kaya
 • Ufuk Oğuz İdiz
 • Emre Bozkurt
 • Nevin Pazarcı
 • Mert Tanal
 • Mehmet Mihmanlı
Med Bull Haseki 2019; 57: 240-244 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4644
Bilateral Total Tiroidektomi Uygulanan Hastalarda Hipokalsemiyi Etkileyen Faktörler
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Gamze Çıtlak
Med Bull Haseki 2019; 57: 245-248 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4936
Quercus coccifera L. Ekstresinin Random Patern Deri Flebi Nekrozu Üzerine Etkisi
 • Erkan Orhan
 • İlsun Özkaya Aka
 • Merve Yüzbaşıoğlu
 • Burçin Yavuz
 • Erem Bilensoy
 • Ayşe Kuruüzüm Uz
Med Bull Haseki 2019; 57: 249-254 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4533
İzole Gestasyonel Proteinürisi Olan Gebelerde Preeklampsi Gelişimini Tetikleyen Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar
 • Betül Dündar
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
Med Bull Haseki 2019; 57: 255-261 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4871
Laparoskopik Radikal ve Basit Nefrektomi Sonrası Oluşan Komplikasyonların Claven-dindo Sınıflamasına Göre Karşılaştırılması
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Kerem Taken
 • Mustafa Güneş
Med Bull Haseki 2019; 57: 262-266 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4817
Mide Kanserine Eşlik Eden Peritoneal Karsinomatozisde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Deneyimimiz: Tek Merkez Ardışık 10 Olgunun Analizi
 • Özgül Düzgün
 • Sema Yüksekdağ
 • Murat Kalın
 • Şenol Çomoğlu
 • Semra Yanık
 • Ömer Faruk Özkan
 • Neşet Köksal
Med Bull Haseki 2019; 57: 267-273 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4997
Mini-açık ve Artroskopik Rotator Manşet Onarımı: Klinik Sonuçların ve Manyetik Rezonans Artrogram ile Yeniden Yırtılma Oranlarının Karşılaştırılması
 • Mehmet Ali Talmaç
 • Mehmet Akif Görgel
 • Mehmet Ali Bozca
 • Alp Arya
 • Mehmet Mesut Sönmez
 • Hacı Mustafa Özdemir
Med Bull Haseki 2019; 57: 274-278 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5245
Altmış Bir Ekstrapulmoner Örnekte Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Sonuçlarının MGIT Yöntemi İle Araştırılması
 • Sevtap Şenoğlu
 • Meyha Şahin
 • Filiz Pelivanoğlu
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2019; 57: 279-284 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4558
Aspirin Kullanımının Total Tiroidektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Post-operatif Komplikasyonlara Etkisi
 • Orhan Ağcaoğlu
 • Kinyas Kartal
Med Bull Haseki 2019; 57: 285-289 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5216
Acil Servisteki Çocukluk Çağı Ölümlerinin Analizi
 • Serkan Doğan
 • Esin Aldemir
 • Utku Murat Kalafat
 • Özgü Hançerli
 • Merih Çetinkaya
 • Başar Cander
Med Bull Haseki 2019; 57: 290-295 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5136
Kolelitiyazis için Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Rastlantısal Safra Kesesi Kanseri ve Prognozu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Süleyman Demiryas
 • Ozan Akıncı
 • Nuray Kepil
 • İhsan Taşçı
Med Bull Haseki 2019; 57: 296-303 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5121
Bariatrik Cerrahi Sonrası Pankreatik Lipomatozis Değerlendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Sevde Nur Emir
 • Aslıhan Semiz-Oysu
 • Yahya Özel
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2019; 57: 304-309 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5007
Kan Transfüzyon Süreci Yönetiminde Elektronik Kayıt ile Takip ve Transfüzyon Hemşireliği Uygulaması
 • Şemsi Nur Karabela
 • Serap Altungayular
 • İbrahim Taşpolat
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Kadriye Kart Yaşar
Med Bull Haseki 2019; 57: 310-318 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4939
Hiperaktif Adenom ve Hipertiroidide Tiroit Kanserinin Endemik Coğrafyalarda Farkı
 • Adnan Hut
 • Nurcan Güler
Med Bull Haseki 2019; 57: 319-324 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5456

Olgu Sunumu

Sezaryan Esnasında Saptanan Batın İçine Geniş Yayılımlı Abdominal Splenozis Olgusu
 • Tayfun Bilgiç
Med Bull Haseki 2019; 57: 325-327 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4507
Erken Dönemde Tanı Alan Bir Fanconi-Bickel Sendromu Olgusu ve SLC2A2 Geninde Yeni Bir Mutasyon
 • Ezgi Çelikboya
 • Mehmet Şerif Cansever
 • Tanyel Zübarioğlu
 • Gözde Yeşil
 • Nurver Akıncı
Med Bull Haseki 2019; 57: 328-331 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4504
İnce Barsak Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: İnkarsere Obturator Herni
 • Serkan Tayar
 • Mehmet Uluşahin
 • Arif Burak Çekiç
 • Ali Güner
 • Serdar Türkyılmaz
Med Bull Haseki 2019; 57: 332-335 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4631
Senkron Bilateral Erkek Meme Kanseri: Nadir Bir Olgu
 • Muzaffer Akıncı
 • Zehra Keklikkıran
 • Mürşit Dinçer
Med Bull Haseki 2019; 57: 336-338 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar