Cilt 52, Sayı 2

Haziran 2014
(1) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (10) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74 DOI: 10.4274/haseki.1555

Özgün Araştırma

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması
 • Öznur Şem
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Mehmet Toptaş
 • Nurdan Aydın
 • Nevzat Cem Sayılgan
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Aytül Taş
 • Fatime Nayman
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79 DOI: 10.4274/haseki.1227
HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • H. Ahmed Kehribar
 • Havva Kaşıkçı
 • Nermin Cebeci
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Gönül Sengöz
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 80-83 DOI: 10.4274/Haseki.1251
Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Süleyman Çelebi
 • Ali İhsan Uysal
 • Yadigar Yılmaz
 • Mehmet Toptaş
 • Hayrettin Daşkaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88 DOI: 10.4274/haseki.1265
Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz
 • Ebubekir Gündeş
 • Murat Çakır
 • Tevfik Küçükkartallar
 • Halil İbrahim Taşcı
 • Ahmet Tekin
 • Şakir Tekin
Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92 DOI: 10.4274/haseki.1339
Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Güler Ateşer
 • Derya Sivri Aydın
 • Feray Günver
 • Sevim Purisa
Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97 DOI: 10.4274/haseki.1245
Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?
 • Nagehan Didem Sarı
 • Muzaffer Fincancı
 • Hürriyet Ferda Soysal
 • Nurcan Demirkıran
 • Suna Koyuncu
 • Özden Özgün
Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102 DOI: 10.4274/Haseki.1304
Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Tanzer Korkmaz
 • Burçin Balaban
Med Bull Haseki 2014; 52: 103-110 DOI: 10.4274/haseki.1421
Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma
 • Fatih Doğu Geyik
 • Gülbin Töre Altun
 • Necati Çitak
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115 DOI: 10.4274/haseki.1505

Olgu Sunumu

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oktay Adanır
 • Mehmet Toksöz
 • Halis Narin
 • Veysel Gök
 • Dilek Borakay
 • Murat Konya
Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.1364
Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu
 • Seda Ateş
 • Osman Şevket
 • Bestami Özsoy
 • Ali Galip Zebitay
 • Atilla Kan
Med Bull Haseki 2014; 52: 120-122 DOI: 10.4274/haseki.1388
Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması
 • İsa Özyılmaz
 • Taner Kasar
 • Sinem Özyılmaz
 • Yakup Ergül
Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125 DOI: 10.4274/haseki.1544
Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi
 • Hasan Göçer
 • Serdar Ulusoy
 • Alper Çıraklı
 • İbrahim Kaya
 • Nevzat Dabak
Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129 DOI: 10.4274/haseki.1422
Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu
 • Ayşegül Verim
 • Ömer Faruk Çalım
 • Özge Düzcı Yüksel
 • Barış Naiboğlu
 • Çiğdem Tepe Karaca
Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132 DOI: 10.4274/haseki.1436
Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu
 • Hüseyin Kılınçaslan
 • İbrahim Aydoğdu
 • Orhan Kocaman
 • Mustafa Hasbahçeci
 • Mehmet Bilgin
 • Selçuk Alver
Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136 DOI: 10.4274/haseki.1449
Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit
 • Hepsen Mine Serin
 • Sevcan Bilen
 • Ali Cansu
Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139 DOI: 10.4274/haseki.1451
İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi
 • Hasan Göçer
 • Alper Çıraklı
 • Nevzat Dabak
Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143 DOI: 10.4274/haseki.1459
Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi
 • Hasan Göçer
 • Sabit Numan Kuyubaşı
 • Alper Çıraklı
Med Bull Haseki 2014; 52: 144-147 DOI: 10.4274/haseki.1475
Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı
 • Mahmut Çivilibal
 • İbrahim Sungur
Med Bull Haseki 2014; 52: 148-149 DOI: 10.4274/haseki.1559

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar