Cilt 52, Sayı 1

Mart 2014
(10) Özgün Araştırma, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız
 • Mustafa Suphi Elbistanli
 • Şebnem Elbistanli
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.1079
Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Birsel Ekici
 • Ayşenur Yeksan
 • Fatiş Altındaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9 DOI: 10.4274/Haseki.1089
Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması
 • Tuğba Doğu
 • Derya Özden Omaygenç
 • Ecder Özenç
 • Halime Yılmaz
 • Ziyaattin Karakuzu
Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13 DOI: 10.4274/Haseki.996
Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?
 • Korhan Erkanlı
 • Timuçin Aksu
 • Ünal Aydın
 • Onur Şen
 • Erhan Kutluk
 • Mehmet Kaya
 • Mehmet Yeniterzi
 • İhsan Bakır
Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18 DOI: 10.4274/Haseki.1242
Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız
 • Akif Erbin
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ömer Sarılar
 • Mehmet Fatih Akbulut
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • Faruk Özgör
 • Erkan Sönmezay
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24 DOI: 10.4274/Haseki.1263
Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu
 • Nalan Muhammedoğlu
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Mahmut Gökhan Teker
 • Tarık Umutoğlu
 • Haluk Özdemir
 • Sevil Küçük
 • Aslı Duygu Aydaş
 • Leyla Saidoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28 DOI: 10.4274/Haseki.1277
Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz
 • Mehmet Toptaş
 • İbrahim Akkoç
 • Ramazan Kaya
 • Sinan Uzman
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Yadigar Yılmaz
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33 DOI: 10.4274/Haseki.1269
Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 • Ayşe Seçil Ekşioğlu
 • Özge Metin Timur
Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38 DOI: 10.4274/Haseki.1357
Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri
 • Mahmut Çivilibal
 • Ömer Sarılar
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42 DOI: 10.4274/Haseki.1462
Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • İbrahim Sungur
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Akın Uğraş
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46 DOI: 10.4274/Haseki.1238

Olgu Sunumu

İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular
 • Ferhat Çengel
 • Mesut Bulakçı
 • Bora Özbakır
 • Adem Kırış
Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49 DOI: 10.4274/Haseki.1034
Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu
 • Hamza Çınar
 • Koray Topgül
 • Tuğrul Kesicioğlu
 • Bilge Can
 • Bülent Koca
 • İlhan Karabıçak
 • Gökhan Selçuk Özbalcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52 DOI: 10.4274/Haseki.1211
Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi
 • Serkan Telli
 • Pınar Yavaşca
 • Ali Bestami Kepekçi
 • Elif Erdoğan
Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55 DOI: 10.4274/Haseki.1182
Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu
 • Nilay Şengül Samancı
 • Abdülkadir Ergen
 • Meryem Tahmaz
 • Gülnar Gülaçtı
 • Kübra Yel
Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59 DOI: 10.4274/Haseki.1268
Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu
 • Yasemin Kayadibi
 • Elmar Bayraktarov
 • Evrim Özmen
 • Altay Gezer
 • İbrahim Adaletli
Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63 DOI: 10.4274/Haseki.1278
Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu
 • Ahmet Akın
 • Şakir Özgür Keşkek
 • Mehmet Aliustaoğlu
 • Nedime Şahinoğlu-Keşkek
Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66 DOI: 10.4274/Haseki.1297
Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Yavuz Uyar
 • Güven Yıldırım
 • Güler Berkiten
 • Cemil Yurtseven
Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70 DOI: 10.4274/Haseki.1321

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar