Cilt 51, Sayı 4

Aralık 2013
(7) Özgün Araştırma, (6) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki
 • Sinem Özbay Özyılmaz
 • İsa Özyılmaz
 • Osman Akın Serdar
 • Esra Uzaslan
Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150 DOI: 10.4274/Haseki.1162
Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi
 • Gülfem Ece
Med Bull Haseki 2013; 51: 151-156 DOI: 10.4274/Haseki.1044
İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi
 • Muzaffer Özenir
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Ali Karakuş
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161 DOI: 10.4274/Haseki.1165
Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Emre Erbabacan
 • Özlem Dilmen Korkmaz
 • Birsel Ekici
 • Güniz Köksal M
 • Fatiş Altıntaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167 DOI: 10.4274/Haseki.1015
Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi
 • Yavuz Yiğit
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Harun Ayhan
 • Emin Gökhan Gencer
 • Mehmet Karakum
Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172 DOI: 10.4274/Haseki.1171
Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi
 • Emel Oğuz Akarsu
 • Hasan Meral
 • Feriha Özer
 • Mithat Bedir
 • Aytül Mutlu
 • Özlem Çokar
 • Belgin Petek Balcı
Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177 DOI: 10.4274/Haseki.1221
Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Yadigar Yılmaz
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Mehmet Toptaş
 • Bilge Gürelik
 • İdris Ersan
Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182 DOI: 10.4274/Haseki.1247

Olgu Sunumu

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu
 • Esengül Keleş
 • Hamza Yazgan
 • Arzu Gebeşçe
Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185 DOI: 10.4274/Haseki.1005
Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit
 • Çisem Aksu
 • Neslihan Çiçek Deniz
 • Nurdan Yıldız
 • Ayşe Deniz Yücelten
 • Harika Alpay
Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189 DOI: 10.4274/Haseki.1032
Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?
 • Kenan Çelik
 • Abdullah Sakin
 • Savaş Öztürk
 • Mehmet Yılmaz
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Mihriban Gürbüzel
Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192 DOI: 10.4274/Haseki.1058
Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği
 • Öznur Şen
 • Nermin Ünal
 • Ebru İskenderoğlu
 • Nurdan Aydın
 • Mehmet Toptaş
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196 DOI: 10.4274/Haseki.1157
Erişkin Yaşta Tespit Edilen Kavernöz Hemanjiyom Olgusu
 • Erkan Akar
 • Şule Bakır
 • Taşkın Erkinüresin
Med Bull Haseki 2013; 51: 197-199 DOI: 10.4274/Haseki.1194
On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma
 • Nilgun Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202 DOI: 10.4274/Haseki.1323

Diğer

Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2013; 51: 0-0
Konu Dizini
Med Bull Haseki 2013; 51: 0-0
Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2013; 51: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar