Cilt 51, Sayı 3

Eylül 2013
(1) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2013; 51: 85-88 DOI: 10.4274/Haseki.1233

Özgün Araştırma

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri
 • Ahmet Cimbek
 • Gül Gürsoy
 • Zuhal Kılıç
 • Yaşar Acar
 • Berrin Demirbaş
 • Murat Bayram
 • Nazlı Gülsoy Kırnap
 • Fatih Güngör
Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94 DOI: 10.4274/Haseki.865
Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi
 • Cenk Aypak
 • Hülya Yıkılkan
 • Murat Dicle
 • Özde Önder
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98 DOI: 10.4274/Haseki.954
Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz
 • Cihad Tatar
 • Fazilet Erözgen
 • Muzaffer Akıncı
 • Suat Benek
 • Celal Kızılkaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101 DOI: 10.4274/Haseki.1000
Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid
 • Makbule Ulusoy
 • Şamil Gerek
 • Namık Yiğit
 • Fatma Aylin Ayer
 • Yeşim Gürkan
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Macit Koldaş
 • Mesut Ayer
Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106 DOI: 10.4274/Haseki.1011
Üreter Taşı Tedavisinde Lazer ile Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması
 • Faruk Kuyucu
 • Güçlü Gürlen
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2013; 51: 107-111 DOI: 10.4274/Haseki.1008
Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Dilek Sağlam
 • Mustafa Üner Karacaoğlu
 • Tolga Karacan
 • Hikmet Koçer
 • Hüseyin Dayan
 • Mehmet Murat Naki
Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115 DOI: 10.4274/Haseki.929
Bayburt İlinde Yapılan Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları
 • Yavuz Ayar
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Yusuf Bolatkıran
 • Filiz Çelikel
 • Neslihan Koca
Med Bull Haseki 2013; 51: 116-119 DOI: 10.4274/Haseki.1081
Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi
 • Melek Başer
 • Osman Maviş
 • Rahime Özgür
 • Ali Abbaş Özdemir
 • Ali Özkeşkin
 • Ömer Küçükdemirci
 • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124 DOI: 10.4274/Haseki.1056

Olgu Sunumu

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik
 • Erkut Öztürk
 • İsa Özyılmaz
 • Neslihan Kıplapınar
 • Yakup Ergül
 • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127 DOI: 10.4274/Haseki.968
Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan
 • Erkut Öztürk
 • Murat Saygı
 • Alper Güzeltaş
 • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130 DOI: 10.4274/Haseki.988
Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme
 • Ömer Alıcı
 • Ekrem Akdeniz
Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134 DOI: 10.4274/Haseki.1065
Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Ayşe Seda Ergin
 • Murat Aşık
 • Atilla Süleyman Dikici
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138 DOI: 10.4274/Haseki.969
Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Bağlı Gelişen Postpartum Kanama
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Volkan Atalay
 • Ayşe Karahasanoğlu
 • Barış Kaya
 • Işık Akın
Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140 DOI: 10.4274/Haseki.1016
Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu
 • Cihad Tatar
 • Tamer Karşıdağ
 • Halit Özgül
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2013; 51: 141-143 DOI: 10.4274/Haseki.1078
İleri Yaşta Akciğerin İnflamatuar Psödotümör Olgusu
 • Erkan Akar
 • Filiz Eren
Med Bull Haseki 2013; 51: 143-146 DOI: 10.4274/Haseki.1084

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar