Cilt 51, Sayı 1

Mart 2013
(4) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Savaş Öztürk
 • Ahmet Gürdal
 • Filiz Basınoğlu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Abdullah Sumnu
 • Eray Atalay
 • Hüseyin Oflaz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10 DOI: 10.4274/Haseki.808
500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları
 • Emine Güngör Özdemir
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14 DOI: 10.4274/Haseki.813
Akut Apandisit Değerlendirilmesinde Dört Farklı Skorlama Sisteminin Değerlendirilmesi; İleri Dönük Klinik Çalışma
 • Ekrem Ferlengez
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • Hüseyin Akbulut
 • Hüseyin Kadıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 15-17 DOI: 10.4274/Haseki.820

Olgu Sunumu

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı
 • Aghakishi Yahyayev
 • Mesut Bulakçı
 • Erdem Yılmaz
 • İbrahim Kandemir
 • Sema Anak
 • Dilek Yılmazbayhan
 • Ensar Yekeler
Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20 DOI: 10.4274/Haseki.774
Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Nimet Yelda Ünal
 • Sinan Deniz
 • Murat Aşık
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23 DOI: 10.4274/Haseki.807
Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu
 • Hasan Hüseyin Balıkçı
 • Hüsamettin Yaşar
 • Murat Haluk Özkul
 • Mustafa Gürdal
 • Mustafa Karakaş
Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25 DOI: 10.4274/Haseki.805
Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu
 • Bülent Koca
 • Serdar Şenol
 • Hamza Çınar
 • Savaş Yürüker
Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27 DOI: 10.4274/Haseki.864
Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar
 • Özgür Korkmaz
 • Mehmet Akif Kaygusuz
 • Melih Malkoç
Med Bull Haseki 2013; 51: 28-30 DOI: 10.4274/Haseki.814

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar