Cilt 50, Sayı 4

Aralık 2012
(6) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki
 • Cenk Emre Meral
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Hür Hassoy
 • Zeynep Karaali
 • Taner Alioğlu
 • Onur Kırkızlar
 • Şencan Acar
 • Mehmet Kendir
 • Sadrettin Özge Erez
 • Tuğcan Erus
 • Samet Sayılan
Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118 DOI: 10.4274/Haseki.726
Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız
 • Akgün Çelik
 • Aysun Şimşek Çelik
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • İ. Rafet Kaplan
 • Deniz Güzey
 • Ekrem Ferlengez
 • Selim Birol
 • Atilla Çelik
Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121 DOI: 10.4274/Haseki.828
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları
 • Murat Ekmez
 • Behiye Pınar Çilesiz Göksedef
 • Uğur Ateş
 • Murat Api
 • Hüsnü Görgen
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126 DOI: 10.4274/Haseki.812
Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları
 • Canan Altay
 • Nezahat Erdoğan
 • Şeyda Karadeniz Uğurlu
 • Şebnem Karasu
 • Volkan Çakır
 • Ayşegül Sarsılmaz
 • Engin Uluç
 • Orhan Oyar
Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130 DOI: 10.4274/Haseki.703
İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinde Gastroduodenoskopi Ünitesinde Tanı Konulan Olgularının Endoskopik ve Klinik Özellikleri
 • Ekrem Ferlengez
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • Akgün Çelik
 • Hüseyin Kadıoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 131-135 DOI: 10.4274/Haseki.819
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Uluğ
 • Celal Ayaz
 • Mustafa Kemal Çelen
Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141 DOI: 10.4274/Haseki.754

Olgu Sunumu

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
 • Abdullah Sakin
 • Mesut Ayer
 • Ayşegül Sakin
 • Kenan Çelik
 • Yılmaz Tosyalı
Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145 DOI: 10.4274/Haseki.739
Elastofibromda Tru-Cut Biyopsinin Rolü: 5 Olgu
 • Enver Yarıkkaya
 • A. Tülay Sayılgan
 • Deniz Özcan
Med Bull Haseki 2012; 50: 146-149 DOI: 10.4274/Haseki.750
Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu
 • Cenk Aypak
 • Özlem Türedi
 • Murat Dicle
 • Adnan Yüce
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152 DOI: 10.4274/Haseki.815
Açıklanamayan Troponin Yüksekliği
 • Okay Abacı
 • Veysel Oktay
 • Cüneyt Kocaş
 • Şükrü Aslan
 • Zerrin Yiğit
Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155 DOI: 10.4274/Haseki.850

Diğer

2012 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2012; 50: 0-0
2012 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2012; 50: 0-0
2012 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2012; 50: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar