Cilt 50, Sayı 2

Haziran 2012
(5) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati
 • Gafur Doğdu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42
Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları
 • Fazilet Erözgen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Celal Kızılkaya
 • Kamile Altundal
 • Muzaffer Akıncı
 • Adnan Hut
Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47
Ameliyathane ve Yoğun Bakım Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığının Araştırılması
 • Mehmet Uluğ
Med Bull Haseki 2012; 50: 48-52
Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi
 • Mithat Bedir
 • Hürtan Acar
 • Feriha Özer
 • Birgül Kurşun Atmaca
 • Aytül Mutlu
 • Fazıl Genç
 • Serkan Özben
 • Macit Koldaş
 • Tuğba Özcan Aydemir
 • Belgin Balcı Petek
Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58
Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri
 • Oktay Gazi
 • Serdar Hakan Başaran
 • Mustafa Cevdet Avkan
 • Cemal Kural
 • Mustafa Gökhan Bilgili
Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63

Olgu Sunumu

Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu
 • Şaban Çelebi
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Öner Çelik
Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65
Roberts-SC Fokomeli Sendromu: Olgu Sunumu
 • Ali Karaman
 • Hasan Kahveci
Med Bull Haseki 2012; 50: 66-68
Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu
 • Abdullah Sakin
 • Kenan Çelik
 • Savaş Öztürk
 • Ayşegül Sakin
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Mesut Ayer
Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71
Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Kenan Çelik
 • Abdullah Sakin
 • Savaş Öztürk
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar