Cilt 50, Sayı 1

Mart 2012
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri
 • Faruk Özgör
 • Yalçın Berberoğlu
 • Tolga Akman
 • Murat Binbay
 • Cem Kezer
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5

Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi
 • Fethiye İnan Damar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9
Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Renal Tubuler Fonksiyonlar
 • Süleyman Kalman
 • Onur Sakallıoğlu
 • Vural Kesik
 • Faysal Gök
Med Bull Haseki 2012; 50: 10-13
Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi
 • Tanzer Korkmaz
 • Nurettin Kahramansoy
 • Zerrin Erkol
 • Füsun Sarıçil
 • Ayşel Kılıç
Med Bull Haseki 2012; 50: 14-20
Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Ahmet Pergel
 • İbrahim Aydın
 • Ahmet Kocakuşak
 • Elif Nisa Ünlü
 • Ahmet Karakaya
 • Ahmet Serdar Karaca
 • Dursun Ali Şahin
Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24

Olgu Sunumu

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon
 • İlhan Korkmaz
 • Şevki Hakan Eren
 • Fatma Mutlu Kukul Güven
 • Ahmet Türkdoğan
 • İnan Beydilli
 • Birdal Yıldırım
Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26
Adalimumab Kullanımının Tetiklediği Sistemik Lupus Eritematozus
 • Songül Çildağ
 • Taşkın Şentürk
Med Bull Haseki 2012; 50: 27-29
Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu
 • M. Fatih Garça
 • E. Deniz Miçooğulları
 • Nazım Bozan
 • Hakan Çankaya
Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32
Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
 • Ayşe Tülay Sayılgan
 • Filiz Filiz
 • Deniz Özcan
Med Bull Haseki 2012; 50: 33-36
Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi
 • Alper Aydın
 • Tayfun Gürol
 • Mustafa Serdar Yılmazer
 • Bahadır Dağdeviren
Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar