Cilt 49, Sayı 4

Aralık 2011
(2) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Diyalize Geç mi Başlanmalı?
 • Meltem Gürsu
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 123-125
Komplike Abdominal Yaralarda Karın Duvarı Kapama Tekniklerine Güncel Yaklaşım
 • Fatma Ayça Gültekin
Med Bull Haseki 2011; 49: 126-130

Özgün Araştırma

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi
 • Mikail Yetmiş
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Reha Erkoç
 • Tufan Tükek
 • Celalettin Peru
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136
Diyabetik Ayak İzolatlarındaki Direncin Toplum ve Yoğun Bakım Ünitesi Dirençleriyle Karşılaştırılması
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 137-140
Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti
 • Rüştü Nuran
 • Cemal Kural
 • Ali Akın Uğraş
 • Mustafa Fehmi Akyıldız
 • Murat Kayıpmaz
 • Haldun Ertürk
Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144
Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Mehmet Emirhan Işık
 • Hülya Özkan
 • Gülten Çiçek
 • Gülcan Canatan
 • Sibel Yıldırım
 • Derya Çetin
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149

Olgu Sunumu

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu
 • Semih Ayta
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153
Hidrosefaliye Neden Olan Küçük Tektal Kavernom Olgusu
 • Mustafa Diker
 • Kubilay Yenigül
 • Muhammet Ceyhan
 • Ebubekir Maraşlı
 • Adem Kırış
Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156
Erişkin Amatör Futbolcuda Rektus Femoris Kası Reflekte Başının Avulsiyon Kırığı
 • Murat Kayıpmaz
 • İbrahim Sungur
 • Ali Akın Uğraş
Med Bull Haseki 2011; 49: 157-159
Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu
 • Mihriban Gürbüzel
 • Ayşe Nur Akatlı
 • Rıdvan Açıkalın
 • Necla Cengiz Dilmen
Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161

Diğer

2011 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2011; 49: 0-0
2011 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2011; 49: 0-0
2011 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2011; 49: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar