Cilt 49, Sayı 3

Eylül 2011
(2) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış
 • Gökhan Sargın
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95
Yağ Dokusu Hormonları; Genel Bir Bakış
 • Süleyman Ahbab
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98

Özgün Araştırma

Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101
Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Sevtap Gürsoy
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104
Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları
 • Ali Kılıçgün
 • Suat Gezer
Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109
Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ahmet Kocakuşak
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Suat Benek
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Sibel Hekimsoy
 • Kemal Duralı
Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116
Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu
 • Behiye Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Şafak Yılmaz Baran
 • Murat Api
 • Sait Bakır
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119
Spor Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu
 • Serdar Hakan Başaran
 • Levent Arslan
 • Cemal Kural
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2011; 49: 120-122

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar