Cilt 49, Sayı 2

Haziran 2011
(2) Derleme, (5) Orijinal Makale, (3) Olgu Sunumu

Derleme

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
 • Pınar Soysal
 • Hafize Erkal
 • Özgür Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51
Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım
 • Faruk Özgür
 • Yalçın Berberoğlu
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55

Orijinal Makale

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Mehmet Emirhan Işık
 • Gülten Çiçek
 • Sevtap Gürsoy
 • Mehtap Şimlek
 • Semra Sandıkçı
 • Hülya Özkan
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61
Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance
 • Aysel Milanlıoğlu
 • Temel Tombul
 • Refah Sayın
 • Ömer Faruk Odabaş
 • Musa Şahin
Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66
Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız
 • Ahmet Karakuşak
 • Mustafa Şahin
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72
Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Sevtap Gürsoy
 • Gönül Şengöz
 • Emel Ataoğlu
 • Ali Karakuş
Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76
Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması
 • Ahmet Kocakuşak
 • Hülya Özdemir Leylek
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83

Olgu Sunumu

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu
 • Özgür Tanrıverdi
 • Gökhan Sargın
 • Fürüzan Kaçar Döğer
 • Nezih Meydan
 • Sabri Barutca
Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87
Konjenital Kontraktural Araknodaktili (Beals-Hecht Sendromu): Bir Olgu Sunumu
 • Ali Karaman
 • Hasan Kahveci
Med Bull Haseki 2011; 49: 88-90
Goldenhar Sendromu ve Intrakardiyak Anevrizması Olan Bir Olgu
 • Ali Karaman
 • Fuat Laloğlu
 • Hasan Kahveci
Med Bull Haseki 2011; 49: 90-92

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar