Cilt 47, Sayı 3

Eylül 2009
(1) Diğer, (2) Derleme, (5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Derleme

Rekürren Aftöz Ülserler
 • Fadlullah Aksoy
 • Yavuz Selim Yıldırım
Med Bull Haseki 2009; 47: 99-105
Prolaktin ve İmmün Sistem
 • Fatih Yılmaz
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Mesut Ayer
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109

Özgün Araştırma

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Fadlullah Aksoy
 • Haluk Tanrıverdi
 • Yavuz Selim Yıldırım
 • Hasan Demirhan
Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113
İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları
 • Ünsal Özkuvancı
 • Abdulkadir Tepeler
 • Cem Kezer
 • Erhan Sarı
 • Erdem Tekinarslan
 • Mehmet Kaba
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117
Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu
 • Orhan Ateş
 • Uğur Mumcu
 • Sedat Azizi
 • İbrahim İznilov
 • Orhan Baykal
Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121
Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı
 • Meral Ataoğlu
 • Zeynep Karaali
 • Şule Poturoğlu
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Zuhal Sağlam
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128
Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki
 • Çiğdem Kutlu
 • Fuat Şar
 • Tayyibe Saler
 • Savaş Öztürk
 • Serdar Kurnaz
 • Zuhal Sağlam
 • Meryem Tahmaz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134

Olgu Sunumu

Bir Olgu Dolayısıyla “Munchausen by Proxy” Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönü
 • Sefa Saygılı
Med Bull Haseki 2009; 47: 134-138
Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu
 • Semra Bilge
 • Saffet Meral Çınar
 • Aysel Çelik
 • Burcu Ertuğrul
Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Mslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145

Diğer

Önsöz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar