Cilt 47, Sayı 2

Haziran 2009
(1) Diğer, (2) Derleme, (5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler
 • Yavuz Selim Yıldırım
 • Fadlullah Aksoy
 • Bayram Veyseller
 • Sedat Altın
Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16
Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Haci Ömer Durmaz
 • Burak Ertaş
 • Abdullah Karataş
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
 • Hasan Demirhan
 • Yavuz Selim Yıldırım
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21
Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Erhan Sarı
 • Ahmet Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26
Morgagni Hernisi Cerrahi Tedavisinde Anterior Mini Torakotomi Yoluyla Transtorasik Yaklaşım
 • Adalet Demir
 • Adnan Sayar
 • Barış Medetoğlu
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Hasan Volkan Kara
 • Seyyit İbrahim Dinçer
Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30
Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi
 • Özgür Yörük
 • Hakan Uslu
 • Mustafa Keleş
 • Abdullah Uyanık
 • Kemalettin Özden
 • Gürkan Öztürk
 • Özalkan Özkan
 • Fatih Bingöl
 • Mustafa Eren
 • Ramazan Çetinkaya
 • Harun Üçüncü
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu
 • Ahmet Güzel
 • Tuba Gezgin
 • Ercüment Ünlü
 • Binay Vatansever
 • Serap Karasalihoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38
Leptospirozlu Hastada Akalkuloz Akut Kolesistit ve Akut Pankreatit
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2009; 47: 39-42
Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
 • Yavuz Selim Yıldırım
 • Nilgün Demirbağ
Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45

Diğer

Önsöz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar