Cilt 47, Sayı 1

Mart 2009
(1) Derleme, (1) Diğer, (5) Orijinal Makale, (2) Olgu Sunumu

Derleme

Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklasim - Derleme
 • Mehmet Yilmaz
 • Ünal Isaoglu
 • Sedat Kadanali
Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5

Orijinal Makale

Polikistik Over Sendromunda Insülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Arastirma
 • Seyra Memili
 • Fuat Sar
 • Vecihi Kasim Memili
 • Ru¨meyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12
Diagnosis of Giardia Lamblia Infections by Detection of Specific Antigen - Original Article
 • Hatice Akay
 • Semra Kustimur
 • Ufuk Beyazova
Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16
Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile Inflamasyon ve Albüminüri Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Faruk Soner Uzun
 • Sencan Acar
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Mehmet Burak Aktuglu
 • Sule Poturoglu
 • Murat Akyildiz
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22
Larengofarengeal Reflü Tanisinda 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Arastirma
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Levent Sagit
 • Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar
 • Burak Ertas
 • Yavuz Selim Yildirim
 • Abdullah Karatas
Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30
Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dagilimi - Orijinal Arastirma
 • Cenk Emre Meral
 • Mehmet Burak Aktuglu
 • Sule Poturoglu
 • Murat Akyildiz
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35

Olgu Sunumu

Akut Polinöropatinin Nadir Nedini: Akut Intermitan Porfiri - Olgu Sunumu
Med Bull Haseki 2009; 47: 40-43
Pektoralis Major Kası Kısmi Aplazisi Olgu Sunumu
 • Murat Üzel
 • Ercan Çetinus
 • Erkal Bilgiç
 • Alp Ömeroğlu
 • Gönül Parmaksız
 • M. Ali Ergun
Med Bull Haseki 2009; 47: 48-51

Diğer

Önsöz
 • Ru¨meyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar