Cilt 47, Sayı 1

Mart 2009
(1) Derleme, (1) Diğer, (5) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Derleme

Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklaşım
 • Mehmet Yılmaz
 • Ünal İsaoğlu
 • Sedat Kadanalı
Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5

Özgün Araştırma

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler
 • Seyra Memili
 • Fuat Şar
 • Vecihi Kasım Memili
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12
Giardia Lamblia Enfeksiyonlarına Özgül Antijen Saptanmasıyla Tanı Konulması
 • Hatice Akay
 • Semra Kuştimur
 • Ufuk Beyazova
Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16
Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki
 • Faruk Soner Uzun
 • Taner Alioğlu
 • Şencan Acar
 • Zeynep Karaali
 • Sibel Akın
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Şule Poturoğlu
 • Murat Akyıldız
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22
Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Levent Sağıt
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
 • Burak Ertaş
 • Yavuz Selim Yıldırım
 • Abdullah Karataş
Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30
Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı
 • Elif Akça
 • Şencan Acar
 • Zeynep Karaali
 • Onur Kirkizlar
 • Sadettin Özge Erez
 • Cenk Emre Meral
 • Mehmet Burak Aktuğrul
 • Şule Poturoğlu
 • Murat Akyıldız
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35

Olgu Sunumu

Makrodistrofia Lipomatoza`nın Manyetik Rezonans Bulguları
 • Mustafa Diker
 • Cantay Gök
 • Yıldırım Savaş
 • Ümit Avşar
 • Ömer Aydın Yıldırım
Med Bull Haseki 2009; 47: 40-43
Pektoralis Major Kası Kısmi Aplazisi Olgu Sunumu
 • Murat Üzel
 • Ercan Çetinus
 • Erkal Bilgiç
 • Alp Ömeroğlu
 • Gönül Parmaksız
 • M. Ali Ergun
Med Bull Haseki 2009; 47: 48-51

Diğer

Önsöz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar