Cilt 45, Sayı 4

Aralık 2007
(1) Derleme, (5) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Türkiye'nin Doğusunda Yer Alan Bir Şehirde Aterosklerotik Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 193-197
HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri
 • Ali Galip Zebitay
 • Bestami Özsoy
 • Levent Yaşar
 • Şener Yalçınkaya
 • Süha Sönmez
Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202
Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi
 • Bestami Özsoy
 • Ali Galip Zebitay
 • Levent Yaşar
 • Şener Yalçınkaya
 • Süha Sönmez
Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207
Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi
 • Hatice Akay
 • Mustafa Altay
 • Fatma Meriç Yılmaz
 • Nurçin Tekeli
 • Hülya Parpucu
 • Havva Öztürk
 • Nazan Çelik
 • Murat Duranay
Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212
Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması
 • Semra Batı Kutlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Gönül Şengöz
 • Denef Berzeg
 • Filiz Yıldırım
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217

Olgu Sunumu

Hipoparatiroidizme Bağlı Myopati: Olgu Sunumu
 • Semra Bilge
 • S. Meral Çınar
 • Tuğba Eyüpgil
Med Bull Haseki 2007; 45: 218-220
Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu
 • Semra Bilge
 • S. Meral Çınar
 • Bahar Hascan
 • Turgut Karagöl
 • Serdar Aykaç
Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223
Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi
 • Abdulkadir Tepeler
 • Cem Kezer
 • Ünsal Özkuvancı
 • Serkan Aslan
 • Mustafa Diker
 • Gafur Doğdu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228
Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu
 • Yadigar Genç
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Fethiye İnan
Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar