Cilt 46, Sayı 3

Eylül 2008
(4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Önsöz, (1) Derleme

Önsöz

Önsöz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 0-0

Derleme

Son Dönem Böbrek Hastalarında Aşılama
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 87-90

Özgün Araştırma

Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda HRT Kullanımı ile Sitokinler, Leptin ve Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeylerinin Araştırılması
 • M. Ata Topçuoğlu
 • Hafize Uzun
 • Seval Aydın
 • Mustafa Albayrak
 • Suphi Vehid
 • Görkem Zeybek
 • Deniz Topçuoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96
Diyabetik Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığının Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan İlişkisinin İrdelenmesi
 • Özgür Tanrıverdi
 • Barış Kaya
 • Deniz Ayman
 • Neslihan Türker
Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101
Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Bülent Erol
 • Faruk Özcan
 • Işın Kılıçaslan
 • Tarık Esen
 • Murat Tunç
Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107
Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Tuğrul
 • Süleyman Coşgun
 • Fuat Şar
 • Savaş Öztürk
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113

Olgu Sunumu

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Berna Kamacı
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Sakine Türkgeyik
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116
Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • İpek Güney
 • Akif Büyükavcı
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119
Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Süleyman Bayraktar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar