Cilt 46, Sayı 2

Haziran 2008
(2) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (1) Önsöz, (1) Olgu Sunumu, (1) Diğer

Önsöz

Önsöz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 0-0

Derleme

Akupunkturda Malpraktis
 • Erhan Büken
 • Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
 • Bora Büken
Med Bull Haseki 2008; 46: 43-51
Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Yasal Sorumlulukları ve Örneklerle Malpraktis
 • Meryem Tahmaz
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2008; 46: 52-56

Özgün Araştırma

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
 • Savaş Öztürk
 • Fuat Şar
 • Fatma Aksak
 • Zuhal Sağlam
 • Mustafa Yenigün
 • Filiz B. Cömert
 • Macit Koldaş
 • Rümeyza Kazancıoğu
Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi
 • Berrin Berçik İnal
 • Cihan Coşkun
 • Hasan Taçyıldız
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Ahmet Yücel
 • Macit Koldaş
 • Güvenç Güvenen
Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65
Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Emrah Yürük
 • Erhan Sarı
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mahir Seyrek
 • Muzaffer Akçay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72
Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması
 • Sinan Uzman
 • Kadir İdin
 • Ali Dirik
 • Aytül Taş
 • Mehmet Toptaş
 • Gökhan Gedikli
 • Gülşen Bican
Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78

Olgu Sunumu

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu
 • Abdulkadir Tepeler
 • Murat Binbay
 • Adem Tok
 • Erdem Tekinarslan
 • Ümit Avşar
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar